Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Arbeidsmarktonderzoek 2019

Dit voorjaar vulden 110 corporaties de werkgeversvragenlijst in van het Arbeidsmarktonderzoek 2019. 2.284 werknemers (werkzaam bij 153 corporaties) deden dat voor de werknemersvragen. Dankzij deze grote respons ligt er nu een waardevol onderzoeksrapport voor de hele sector met alle ins en outs voor u klaar! Met alle actuele informatie over het personeelsbestand, stromen op de arbeidsmarkt, nieuwe ontwikkelingen én verwachtingen voor de toekomst.

Het arbeidsmarktonderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureaus Panteia en Etil in opdracht van FLOW.

FLOW gaat met de uitkomsten aan de slag, samen met werkgevers en werknemers. Zodat wij u nog beter kunnen helpen uw werk goed, gezond en gemotiveerd te blijven doen, nu en in de toekomst. 

Download rapport

Het Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2019 is gratis beschikbaar bij FLOW. U vindt hier:

Digitaal dashboard

Corporaties die hebben deelgenomen aan het arbeidsmarktonderzoek, krijgen bovendien toegang tot hun persoonlijke digitale dashboard. Hierin zijn de uitkomsten van het onderzoek nader te vergelijken (eigen corporatie, regionaal niveau, andere sectoren, filters en selecties). 

Heeft uw corporatie deelgenomen en heeft u vragen over het digitale dashboard? Neem dan contact op met Evert Webers van Etil via mail of telefonisch op 06-24 72 13 99. 

Heeft u vragen over de inhoud van het onderzoeksrapport? Neem dan contact op met Douwe Grijpstra van Panteia via mail of telefonisch via (079) 322 27 08.

In gesprek met andere corporaties (benchlearning-sessies)

Aedes en FLOW bieden deelnemende corporaties de gelegenheid om hierover in gesprek te gaan met collega’s van andere deelnemende corporaties. Dat kan tijdens de verdiepende themasessies Inzicht in goed werkgeverschap op 23 mei 2019 in Zwolle, 13 juni 2019 in Nieuwegein en 20 juni 2019 in Tilburg. Deze sessies zijn alleen bedoeld voor corporaties die hebben deelgenomen aan het Arbeidsmarktonderzoek Woningcorporaties 2019.

Wilt u deelnemen aan een van deze themasessies? Meld u dan direct aan. Dit kan uiterlijk tot twee weken voor de sessie.

Naar boven (begin bericht Arbeidsmarktonderzoek 2019)