Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Arbeidsmarktonderzoek 2019

FLOW voert in opdracht van de cao-partijen (Aedes, FNV, CNV en De Unie) opnieuw een arbeidsmarktonderzoek van de woningcorporatiesector uit. Corporaties konden tot 12 april meedoen aan het onderzoek. Het onderzoeksrapport is half mei op deze plek te vinden.

Het onderzoek

Welke veranderingen spelen een rol binnen en buiten corporaties? Wat betekent dat voor uw personeelsbeleid? Waar liggen kansen en uitdagingen? Hoe verhoudt uw corporatie zich tot andere corporaties? Deze en andere vragen worden beantwoord met het Arbeidsmarktonderzoek 2019. Werkgevers konden meewerken aan dit onderzoek. Alle corporaties in Nederland zijn op 6 maart per mail daarvoor uitgenodigd. Als dank voor het invullen van de vragenlijst krijgen de deelnemende corporaties in mei toegang tot een online rapportage waarin zij de resultaten van hun corporatie kunnen vergelijken met die van andere corporaties in hun provincie en in Nederland.

  • Het onderzoek is een initiatief van Aedes, FNV, CNV, De Unie en FLOW.
  • Het onderzoek wordt uitgevoerd door de samenwerkende onderzoeksbureaus Panteia en Etil.
  • Deelname aan het onderzoek en de antwoorden blijven anoniem.

Ook werknemers konden meedoen!

Ook uw werknemers konden meedoen met een aparte digitale vragenlijst! Zij krijgen als dank voor het invullen van de vragenlijst in mei toegang tot een online rapportage waarin ze hun resultaten kunnen vergelijken met die van de 'gemiddelde medewerker' van andere corporaties.

Vragen over het Arbeidsmarktonderzoek?

Heeft u vragen over het Arbeidsmarktonderzoek? Neemt u dan contact op per mail met FLOW. U kunt ook contact opnemen met projectleider Evert Webers van onderzoeksbureau Etil, telefoon 06-24 72 13 99.