Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Download tekst nieuwe cao Woondiensten

De tekst van de nieuwe cao Woondiensten 2017-2018 is online beschikbaar. De cao loopt met terugwerkende kracht van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Begin juni lieten we weten dat werkgeverspartij Aedes en werknemerspartijen FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie overeenstemming over de cao Woondiensten 2017-2018 hadden bereikt. De cao Woondiensten geldt voor ruim 25.000 medewerkers. De tekst van de nieuwe cao Woondiensten is nu online beschikbaar.

Download tekst cao Woondiensten 2017-2018

Info van werkgevers- en werknemerspartijen