Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Handreiking duurzame inzetbaarheid voor toezichthouders

Is duurzame inzetbaarheid al een onderdeel van het toezicht bij jouw corporatie? FLOW heeft samen met Aedes, NVBW en VTW een handreiking voor toezichthouders over duurzame inzetbaarheid van corporatiemedewerkers uitgebracht.

Met deze handreiking willen partijen het belang van duurzame inzetbaarheid onder de aandacht brengen bij toezichthouders van woningcorporaties en dit thema een logisch onderdeel maken van het toezichts- en toetsingskader.

Rol toezichthouders

Als toezichthouder ben je verantwoordelijk voor het houden van toezicht op het beleid van de bestuurder en de realisatie van de strategische doelstellingen van de woningcorporatie. Deze handreiking biedt handvatten om het gesprek tussen toezichthouders en bestuurder over duurzame inzetbaarheid op gang te brengen. Ook reiken we bouwstenen aan om:

  • het thema te agenderen
  • de verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid te verkennen
  • een beeld te krijgen van wat de maatschappelijke en organisatorische impact is
  • samen te komen tot visie- en strategievorming en concrete maatregelen te verkennen
  • samen te komen tot een verantwoordings- en toetsingskader op het terrein van duurzame inzetbaarheid.

De handreiking start met de rol van commissarissen bij duurzame inzetbaarheid. Daarna volgt een toelichting op het begrip duurzame inzetbaarheid.

Download Handreiking Duurzame Inzetbaarheid voor toezichthouders (pdf)