Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Sectorplan corporaties succesvol

Het sectorplan voor corporaties, uitgevoerd door FLOW op initiatief van cao-partijen, was succesvol. FLOW zette in 2013 een omvangrijk programma op om de mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van corporatiemedewerkers te verbeteren. De komende periode gaat het veranderen van werkzaamheden binnen de corporaties door. Zo wordt verder gedigitaliseerd en ontstaan nieuwe samenwerkingsmodellen waardoor beter en effectiever gewerkt kan worden.

Het Agentschap van SZW had ongeveer een half miljoen euro toegezegd. De branche zelf heeft nog eens 1,5 miljoen euro bijgedragen. De basis voor het programma bestond uit drie pilaren: voorlichten en bewustwording creëren, kennispotentieel vergroten en medewerkers van werk naar werk begeleiden. Directeur Johannes Osinga: ‘Het uiteindelijke succes zat hem in de regionale aanpak. Meer dan 100 corporaties, met ongeveer 10.000 medewerkers, hebben deelgenomen in 11 regionale samenwerkingsverbanden. Zij zorgden onder meer voor intranet- en internetsites en een kansenportaal waar vraag en aanbod bij elkaar werden gebracht. Naast digitale toepassingen zijn er werk-naar-werktrajecten opgestart, trainingen Mobiliteit en Duurzame Inzetbaarheid voor hrm’ers en lijnmanagers gegeven en werd er scholing op maat verzorgd.’

Resultaten

Dit heeft tot goede resultaten geleid. Duizenden medewerkers hebben bijeenkomsten bezocht waarin duidelijk werd gemaakt dat het werk van woningcorporaties verandert en dat zij zelf de ‘regie op hun loopbaan’ moeten pakken. Meer dan 200 medewerkers zijn intensief begeleid van werk-naar-werk. Meer dan 700 medewerkers volgden trainingen die hen hebben voorbereid op de competenties die de nieuwe tijd van hen vraagt. Dan gaat het over ondernemerschap en samenwerking met andere partijen. Dit alles heeft, volgens het Arbeidsmarktonderzoek 2016, geleid tot een bewustere keuze voor opleidingen en medewerkers gaan zelf vaker op zoek naar een functie die bij hen past.

Wat is de volgende stap?

Het programma werd 1 juli 2017 beëindigd. Uiteindelijk is het aantal functies in de sector met 4.000 gedaald. Op dit moment matchen voor ongeveer 5.000 functies vraag en aanbod niet. De corporaties en FLOW staan nu voor de uitdaging om functies in te vullen waarvoor er weinig aanbod is op de markt zoals finance, treasury en strategie. Aan de onderkant van het loongebouw verdwijnen er echter tal van functies. Om deze uitdaging aan te gaan wordt het programma voortgezet. Daarvoor zal er een beroep worden gedaan op Europese subsidies en dient de sector zelf ook financieel bij te dragen.

Achtergrond sectorplan
Het sectorplan was noodzakelijk omdat de voorspelling was dat er voor een groot deel van de 28.000 medewerkers steeds minder functies beschikbaar zouden zijn. De verwachting was tussen de 5.600 en 8.400 functies. Dit als gevolg van reorganisaties waarbij administratieve en technische functies verdwenen. Daarnaast zorgde de verhuurdersheffing voor een verminderde financiële positie. Maar deze zorgde ook voor sterk verminderde projectontwikkeling en dus verlies van banen in dat onderdeel. Uiteindelijk stelde het Sectorplan van minister Asscher de corporaties in staat om het programma te gaan draaien.

Interview met Johannes Osinga en Erik Wilke over sectorplan