Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Subsidie voor regionale matchmaker

De elf samenwerkende regio's van corporaties kunnen een aanvraag indienen voor medefinanciering van een regionale matchmaker. De regio’s - gesteund door FLOW - hebben inmiddels de subsidieregeling matchmakers toegestuurd gekregen. Vraag dus nu subsidie aan!

Matchmakers

Matchmakers hebben kennis van de regionale arbeidsmarkt. Hun taak zal onder meer zijn om medewerkers van corporaties op weg te helpen naar ander werk. De matchmaker weet welke vacatures er zijn bij de deelnemende corporaties en bij externe partijen en brengt deze actief onder de aandacht van medewerkers.

Met deze subsidieregeling verwachten we een bijdrage te leveren aan de mobiliteit van medewerkers.

FLOW-regeling bijdrage matchmakers

Benchmarkformulier matchmaker (Word-document, zie voor toelichting de FLOW-regeling bijdrage matchmakers)