Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Verslag O&O-conferentie 2018

Op 6 april 2018 kwamen 25 arbeidsmarkt-, opleidings- en ontwikkelingsorganisaties (waaronder FLOW) en hun sociale partners voor het eerst bij elkaar tijdens een nationale O&O-conferentie. Bekijk het verslag van de dag in de speciale krant.

Thema's

De partijen spraken tijdens de conferentie over de volgende gemeenschappelijke thema’s:

  • het creëren van een vanzelfsprekende leercultuur
  • eigen regie
  • intersectoraal samenwerken.

Een leven lang ontwikkelen

De opgave om werkenden blijvend inzetbaar te houden en hen te ondersteunen in hun ontwikkelingsproces is urgent en vergt een brede bundeling van krachten. Dit wordt onderstreept in het regeerakkoord, waarin 'een leven lang ontwikkelen' het speerpunt vormt. De doelen van het kabinet over duurzame inzetbaarheid, arbeidsmobiliteit, verantwoordelijkheid en regie in een leven lang ontwikkelen, komen overeen met die van de O&O-organisaties en hun sociale partners.

Bekijk het verslag van de conferentie in de O&O-conferentie krant met daarin onder andere de beknopte versies van de presentaties van minister Wouter Koolmees en SER-voorzitter Mariëtte Hamer, net als een impressie van de dag met interviews en foto’s.

Doorleren werkt. Ontwikkel je zoals jij dat wilt

Wil je nog wat inspiratie om te gaan leren? Bekijk onderstaand filmpje 'Doorleren werkt'.