Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Wat verhoogt vitaliteit van medewerkers?

Onlangs heeft FLOW het project Vitale Corporaties afgerond. Daarmee is nu duidelijk welke maatregelen de vitaliteit – en daarmee de gezondheid en duurzame inzetbaarheid – van corporatiemedewerkers verhogen. Benieuwd naar het onderzoek, de vijf verschillende maatregelen en welke daarvan de grootste verbetering gaf?

Project Vitale Corporaties

Het project Vitale Corporaties heeft als doel de vitaliteit – en daarmee de gezondheid en duurzame inzetbaarheid – van medewerkers in de corporatiebranche te verhogen. Tien corporaties namen deel aan een nulmeting, gevolgd door een interventie en daarna een effectmeting. In totaal zijn vijf interventies ingezet bij deze corporaties; elke interventie heeft dus bij twee corporaties plaatsgevonden.

De onderzoeksvraag was: welke interventies leveren de grootste verbetering op aan de vitaliteit en belastbaarheid van medewerkers? Onder ‘vitaliteit’ wordt energie tijdens en na werk verstaan; ‘belastbaarheid’ is de (werk)last die iemand persoonlijk kan dragen. Inmiddels zijn de resultaten van de effectmetingen bekend en kunnen we conclusies trekken waar de hele corporatiebranche profijt van kan hebben.

Interventies 

Alle interventies in dit project hadden betrekking op de belastbaarheid, dat wat mensen persoonlijk aankunnen. 

  1. BOEI-vitaliteitstraject: verschillende activiteiten rondom de thema’s bewegen, ontspanning, eten en inzicht in de gevolgen van leefstijl op de persoonlijke vitaliteit, gedurende een aantal maanden.
  2. Meting & Coaching: dertig deelnemers ondergingen een lichamelijke meting gedurende drie dagen en kregen daarna drie individuele e-coachingsessies van een gespecialiseerde coach met een persoonlijke terugkoppeling inclusief advies. 
  3. Workshop Vitaliteitsmanagement: leidinggevenden leerden hoe zij de vitaliteit van hun medewerkers kunnen monitoren en verbeteren; daarna was er gelegenheid voor een individueel adviesgesprek over de toepassing van de workshop in hun praktijk. 
  4. Vitaliteitsmarkt: per locatie werd een lunchmarkt georganiseerd, met tien kramen die verschillende aspecten van vitaliteit en leefstijl presenteerden. Bijvoorbeeld: uitreiken en toelichten van stressmonitor-stickers, apps stresshantering, speeddates vitaliteitscoach, workshop pauzeren, voedingsquiz, gezonde snacks. 
  5. Body & Mind Powersessies: deelnemers ontvingen in deze bijeenkomst twee roulerende interactieve sessies met lichamelijke en mentale tips om vitaler te werken. 

Resultaten: het effect van de interventies

Van de interventies leverde de Vitaliteitsmarkt de grootste verbetering op in de vitaliteit van álle medewerkers van de organisatie. De Workshop Vitaliteitsmanagement en de individuele Meting & Coaching leverden de grootste verbetering op in de belastbaarheid van de deelnemers. Tot zover het antwoord op onze onderzoeksvraag. 

Maasdelta behaalde de grootste vitaliteitsverbetering met de Vitaliteitsmarkt. Meting & Coaching werd het meest gewaardeerd door de deelnemers. De Workshop Vitaliteitsmanagement had de beste return on investment. De Powersessie Body & Mind scoorde op veel criteria als goede tweede, terwijl de totale investering bij deze interventie het laagst was.

Conclusies

Welke interventie voor jouw corporatie de voorkeur heeft, hangt dus vooral af van de vraag: bij wie is verbetering van de belastbaarheid gewenst, bij enkele mensen met stressklachten, een groep, de hele organisatie? Daarnaast spelen de kosten wellicht ook een rol.

Vervolg

Komende maanden worden de resultaten en conclusies gepresenteerd in de branche. Waar en wanneer zullen we aankondigen op deze website en in onze e-mailalert. In september stelt FLOW succesvolle interventies en hulpmiddelen online beschikbaar op flowarboportal.nl.