Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Werkplaats met en voor hr-professionals

Op 23 april 2018 was de succesvolle workshop ‘Werkervaringsplekken in de praktijk’ in Utrecht. Daaruit is het idee ontstaan om daadwerkelijk aan de slag te gaan met werkervaringsplekken: geen ingewikkelde plannen van aanpak of pratende hoofden, maar doen! Een werkplaats met en voor hr-professionals!

We merken dat er behoefte is om aan-de-gang-te-gaan, aan resultaat en aan verbinding tussen wat er al is (dus niet weer iets nieuws!). De volgende regio’s hebben zich al aangemeld: Expeditie Loopbaan (half juni), Kracht in mobiliteit (half juni), Samenwerk@​corporatie, (25 juni), Transferpunt (26 juni), LOC Amsterdam (eind juni 2018).

Wat en hoe

Per regio wordt er een werkplaats gecreëerd (duur:  2,5 tot 4 uur) met en voor hr-professionals – en eventueel leidinggevenden, projectleiders, matchmakers en/of loopbaanadviseurs.

Inhoud

1) Kennis maken met elkaar en bewust worden van ‘Je kunt nooit iemand verder brengen dan je zelf bent’

2) Theorie van werkervaringsplekken

3) Maak je eigen businesscase:

  • Creëren, in beeld brengen en resultaten van werkervaringsplekken.
  • In beeld brengen van kandidaten – en hoe het gesprek aangaan.
  • Inzicht krijgen in eigen én regionaal netwerk – en dit inzetten.
  • Matchen (in de regio), intra- of intersectoraal.

4) De verbinding creëren in de regio op dit thema (en spin-off naar andere thema’s)

5) Succesverhalen op te halen en te benutten voor jouw organisatie

6) De huidige (en eventuele nieuwe) instrumenten inzetten en optimaal benutten, zoals het Kansenportaal, de Loopbaanwijzer en de regionale initiatieven en netwerken.

Win-win

Een win-win in theoretisch kader, waar-loop-je-tegenaan-in-de-praktijk, optimale inzet van netwerk, benutten van wat er al is (kennis, ervaring, instrumenten), verbinding in de regio, je eigen businesscase maken en tegelijk uitvoeren, en bovenal direct resultaat – voor jezelf en jouw organisatie. En dat samen (= leuker en effectiever).

Resultaat

Via deze website zullen we je op de hoogte houden van de opbrengsten van de werkplaatsen.

Aanmelden / meer informatie

Meld je aan op dit e-mailadres of bel naar (024) 844 20 72 (Yvonne Beckers).