Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Anders communiceren en gluren bij de buren - Heuvelrug Wonen

Binnen corporatie Heuvelrug Wonen leeft een familiecultuur. Mensen kennen elkaar en de persoonlijke omstandigheden. Terwijl er wel een toenemend besef van efficiency en effectiviteit komt. En ook open en eerlijk: wanneer iets niet werkt, zeggen ze dat elkaar. Lees hoe de corporatie zich voorbereidt op de toekomst met onder andere aandacht voor empathie en de doorstroom van medewerkers.

Empathie

Heuvelrug Wonen is een corporatie in het midden van Nederland met woningen in Doorn, Driebergen-Rijsenburg en Leersum. Jos Sleyfer is er directeur en Bineke Lagerwey adviseur P&O. Jos licht toe dat het thema empathie voortkomt uit het ondernemingsplan. "Heuvelrug Wonen heeft te maken met een verschuiving in activiteiten. Waar de nadruk eerst lag op nieuwbouw (met ‘onbekende’ mensen/nieuwe huurders) is die nu verschoven naar beheer en renovatie (met bestaande huurders). In het ondernemingsplan hebben we ook gesteld, dat we de huurder eerder bij onze ideeën en activiteiten willen betrekken. Kortom, de communicatie met de klant heeft onze aandacht. Hoe doen wij bovenstaande op een goede manier?"

Bineke ging op zoek naar een passende training. Ze komt er al snel achter dat een ‘gewone’ communicatietraining niet aansluit bij de vraag. "Om op een juiste manier te kunnen communiceren moet je je in de huurder kunnen verplaatsen. Echt te luisteren door minder aannames te doen of te interpreteren." Het woord ‘empathie training’ was geboren.

"Hoe leer je je in te leven in de klant? Een standaard training communicatie bood geen soelaas. We ontwikkelden een ‘empathie training’."

Stap voor stap

In eerste instantie volgt de afdeling klantcontact in 2014 de training. Dat zijn tenslotte de mensen die het meest direct contact met huurders hebben. Zij waren zo enthousiast dat besloten werd om de training voor alle afdelingen te organiseren. De afdeling verhuur en onderhoud volgde in hetzelfde jaar en de andere afdelingen in 2015. Uiteraard heeft ook het MT deelgenomen. Jos vertelt: "Omdat alle medewerkers, inclusief het MT, hebben deelgenomen aan de training is de organisatiesensitiviteit vergroot. We hebben niet alleen geleerd om beter naar de klant te luisteren maar ook naar elkaar."

Het thema empathie gaat verder. In 2016 wordt een vervolg gepland. Daarvoor wordt input bij medewerkers opgehaald. Bineke licht toe: "We gaan daarvoor naar medewerkers luisteren, ons in hen verplaatsen. Een passende manier om dit project verder vorm te geven."

Doorstroom van medewerkers

Een ander thema dat bij Heuvelrug Wonen hoog op de agenda staat is de doorstroom van medewerkers. In een kleine organisatie zijn de doorgroeimogelijkheden beperkt. Er is weinig verloop, nagenoeg alleen doordat mensen met pensioen gaan. Door de efficiënte bedrijfsvoering van de afgelopen jaren is een reorganisatie met gedwongen ontslagen niet nodig geweest. "Doorstroom juich ik toe", legt Jos uit. "Mensen hoeven zich niet schuldig te voelen wanneer ze een andere baan vinden die beter past bij hun kwaliteiten en wensen. Maar hoe faciliteer je de doorstroom in een kleine organisatie? Hoe vergroot je de mogelijkheden voor medewerkers?" Het idee van een stage-tiendaagse werd geboren.... (Zie ander voorbeeld van stage-tiendaagse.)

"Medewerkers hoeven zich niet schuldig te voelen wanneer ze een andere baan vinden die beter past bij hun kwaliteiten en wensen."

Bineke Lagerweij en Jos Sleyfer, resp adviseur P&O en directeur bij Heuvelrug Wonen, juichen ‘gluren bij de buren’ van harte toe!

Stage-tiendaagse

'Gluren bij de buren' was het idee achter de stage-tiendaagse die Bineke in 2015, samen met zeven andere corporaties, heeft georganiseerd. In het voorjaar kregen alle medewerkers de gelegenheid om eens bij een andere corporatie te kijken hoe het daar werkt. Dat kon in je eigen functie maar ook bij een andere functie.

"Het doel was om de blik te verbreden," geeft Jos aan, "te ervaren dat de wereld groter is dan Heuvelrug Wonen. Uitgangspunt was dat iedereen die wilde, stage moest kunnen lopen." Bineke heeft daarvoor zelfs contact gezocht met een Rotterdamse corporatie toen het voor één van de medewerkers niet lukte bij de acht samenwerkende corporaties. Het was een succes! Ruim 40 medewerkers hebben een dag of een dagdeel stage gelopen bij een andere corporatie. Jos deed zelf ook mee en heeft meegelopen met een collega-directeur. Het succes kwam ook voort uit de enthousiaste verhalen waar mensen mee terugkwamen. Veel inspiratie, informatie en ook praktische tips werden opgehaald.

Voor herhaling vatbaar

De enthousiaste verhalen werden aan elkaar verteld en digitaal gedeeld via intranet. Alle deelnemers was gevraagd om een verslag te schrijven naar aanleiding van hun stage-ervaring. Daardoor werden meer collega’s nieuwsgierig naar een stage. Voor Bineke en Jos aanleiding om in 2016 opnieuw een stage-tiendaagse te organiseren. Deze keer met meer ambitie zelfs. Breder van opzet, met meer stakeholders, om andere stagemogelijkheden aan medewerkers te kunnen bieden. Bineke is daarvoor in gesprek met gemeentes en zorginstellingen. Doel is om medewerkers de kans te bieden over de grenzen van de sector heen te kijken. Jos geeft aan: "Dit is ook goed voor de samenwerking, je begrijpt de ander beter en weet welke invloed jouw handelen op de ander heeft. En zo snijdt het mes aan meerdere kanten."

Stagelopen bij gemeenten en zorginstellingen. Dat is niet alleen interessant voor de medewerker, die hiermee zijn blik verruimt. Het verbetert ook de samenwerking met deze organisaties. Ook aan de slag met regionale samenwerking? Vraag voor 1 juni subsidie aan