Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Arbo-werkboeken

Alle corporaties hebben te maken met Arbowetgeving. De benodigde informatie daarvoor hebben we in zes Arbo-werkboeken gezet. De eerste vier zijn bedoeld voor de Technische Dienst en de laatste twee voor de kantooromgeving.

FLOW besteedt veel aandacht aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van corporatiemedewerkers en het waarborgen van correcte arbeidsomstandigheden. Daarom hebben we deze Arbo-werkboeken uitgegeven. Ben je binnen de corporatie bezig met Arbowetgeving? Dan kun je hier alle informatie vinden.

Verschillende delen

De eerste vier Arbo-werkboeken zijn bedoeld voor de Technische Dienst en de laatste twee delen voor de kantooromgeving. Deze Arbo-werkboeken zijn verspreid onder de woningcorporaties. De Arbo-werkboeken worden jaarlijks voorzien van een update. Deze update wordt alleen digitaal doorgevoerd (Update 2016, Update 2015Update 2014 en Update 2013). Hieronder staan alle delen van de Arbo-werkboeken in pdf-formaat.

De bijlagen staan ook in Word-formaat op de site, zodat je deze kunt gebruiken in je eigen situatie.

Update 2017

Nu enkele belangrijke wetswijzigingen in de Arbowet definitief zijn, zijn de Arbo-werkboeken van FLOW weer van de laatste update voorzien. Elke woningcorporatie heeft één of meer contracten met arbodienstverleners. Nieuwe regels in de Arbowet hierover (ingaand op 1 juli 2017) stellen specifieke eisen waar deze contracten aan moeten voldoen, vooral in relatie tot de rol van de bedrijfsarts. Deze zijn nu opgenomen in de Arbo-werkboeken van FLOW. In 2016 zijn daarnaast de Bouwprocesbepalingen aangescherpt. Ook deze wijzigingen zijn verwerkt in de nieuwe update van de werkboeken.

Kort samengevat zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • In Arbowerkboek 1 zijn de belangrijkste wijzigingen over de arbodienstverlening opgenomen. Deze wijzigingen houden onder meer in: meer ruimte voor de bedrijfsarts om werkplekken te bezoeken, een duidelijker adviesfunctie voor diezelfde bedrijfsarts en de opdracht om hierbij nauw samen te werken met de preventiemedewerker en de medezeggenschap.
  • Ook de betrokkenheid van de medezeggenschap bij de aanwijzing van de preventiemedewerker is in de nieuwe wettelijke regelingen verwerkt en dus benoemd in Arbowerkboek 1.
  • De wijzigingen in de Bouwprocesbepalingen geven nog duidelijker aan hoe in de ontwerpfase van een bouwproces rekening gehouden moet worden met de gezondheid en veiligheid van medewerkers bij de uitvoeringsfase. Ook zijn diverse verantwoordelijkheden tussen samenwerkende partijen explicieter gemaakt. De wijzigingen zijn daar waar nodig verwerkt in Arbowerkboeken 1, 2, 3 en 4.
  • De Inspectie SZW heeft enkele nieuwe zelfinspectietools beschikbaar gesteld, waarmee organisaties kunnen checken of zij in hun aanpak voldoen aan de eisen die de inspectie daaraan stelt. Deze hebben onder meer betrekking op werkdruk en ongewenst gedrag en zijn daarom in Arbowerkboek 6 verwerkt.

Downloads Arbo-werkboeken