Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Arbo-werkboeken

Alle corporaties hebben te maken met Arbowetgeving. De benodigde informatie daarvoor hebben we in zes Arbo-werkboeken gezet. De eerste vier zijn bedoeld voor de Technische Dienst en de laatste twee voor de kantooromgeving.

FLOW besteedt veel aandacht aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van corporatiemedewerkers en het waarborgen van correcte arbeidsomstandigheden. Daarom hebben we deze Arbo-werkboeken uitgegeven. Ben je binnen de corporatie bezig met Arbowetgeving? Dan kun je hier alle informatie vinden.

Verschillende delen

De eerste vier Arbo-werkboeken zijn bedoeld voor de Technische Dienst en de laatste twee delen voor de kantooromgeving. Deze Arbo-werkboeken zijn verspreid onder de woningcorporaties. De Arbo-werkboeken worden jaarlijks voorzien van een update. Deze update wordt alleen digitaal doorgevoerd (Update 2017Update 2016, Update 2015Update 2014 en Update 2013). Hieronder staan alle delen van de Arbo-werkboeken in pdf-formaat.

De bijlagen staan ook in Word-formaat op de site, zodat je deze kunt gebruiken in je eigen situatie.

Update 2018

Zoals elk jaar zijn ook eind 2018 de Arbo-werkboeken weer helemaal doorlopen en daar waar nodig geactualiseerd. Grote wettelijke wijzigingen waren er niet; wel zijn de accenten verschoven binnen het beleid van de Inspectie SZW. Zo wordt tegenwoordig bij een eventuele inspectie altijd nagegaan of een actuele RI&E aanwezig is. Ook besteedt de inspectie nog meer dan enkele jaren geleden aandacht aan de vraag of een goed beleid is ontwikkeld om risico’s door werkdruk, agressie en geweld en andere vormen van ongewenst gedrag (zoals discriminatie) te beheersen. 

Kort samengevat zijn de voornaamste wijzigingen in de Arbo-werkboeken:

  • In Arbo-werkboek 1 zijn de aanpassingen in de Arbowet van 2017 over de arbodienstverlening en de rol van de ondernemingsraad nog duidelijker beschreven. Hierover bestaan nog steeds veel misverstanden.
  • In Arbo-werkboeken 2, 3 en 4 is vooral de literatuurlijst aangepast. Zo is Arbouw opgeheven en is de waardevolle documentatie van dit instituut voorlopig ondergebracht bij Volandis.
  • In Arbo-werkboek 5 besteden diverse teksten meer aandacht aan de eisen bij het werken met laptops en de inrichting van de thuiswerkplek.
  • Arbo-werkboek 6 bevat nu nog duidelijker beschrijvingen welke eisen organisaties moeten stellen aan een inventarisatie van risico’s in relatie tot werkdruk, agressie en geweld en andere vormen van ongewenst gedrag (zoals discriminatie) en hoe ze dit kunnen inrichten, de rol van de vertrouwenspersoon en invulling van de klachtenregeling.

Downloads Arbo-werkboeken