Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Een sociale corporatie - Tiwos

Woningcorporatie Tiwos richt zich het meest op woningen voor de hele lage inkomens en mensen met een bepaalde zorgvraag. De corporatie staat daarmee te boek als een 'sociale corporatie'. Hoe werkt die sociale insteek door in de organisatie?

Tiwos is één van de drie corporaties die Tilburg rijk is. De corporatie heeft ongeveer 7.500 woningen in beheer en er werken 95 medewerkers. Monique Marinus is manager P&O. Uit haar verhaal wordt duidelijk dat Tiwos trots is op haar sociale insteek! Het is uitgangspunt voor al het denken en handelen. Een bevlogen verhaal.

Werken vanuit waar je voor staat

Monique: "Bij Tiwos voelen we hoe belangrijk het is om te werken vanuit waar je voor staat. Een paar jaar geleden zagen we dat we waren meegegaan in het denken en werken vanuit procedures en systemen. Dat wilden we veranderen. We geven nu aandacht aan de vraag: vanuit welke intrinsieke overtuiging zijn we aan het werk? We proberen daarbij ook te kijken naar onze blinde vlekken. We willen echt weten waar we vanuit onze eigen overtuigingen redeneren en waar denken we vanuit de huurders."

Een mooie missie, werken vanuit waar je voor staat, maar hoe doe je dat? Monique: "We zoeken naar een gedachtegoed dat aansluit bij onze missie. Dat is aan de ene kant WHY, de golden cirkel van Simon Sinek. Onlangs zijn we ook aangehaakt bij het gedachtegoed van de verdraaide organisatie. Wouter Hart schets in zijn boek hoe te werken vanuit de bedoeling. Precies waar wij voor staan!"

Wouter Hart: Verdraaide organisaties

Dichtbij

En gedreven gaat Monique verder: "Het woord 'dichtbij' is voor ons heel belangrijk. We bezuinigen niet op leefbaarheid vanuit het geloof in 'dichtbij zijn'. We kiezen ook niet voor een bandje bij de telefoon, we willen benaderbaar en toegankelijk zijn, en we zijn de hele dag open. Zo leggen wij 'dichtbij' uit."

Het sociale hart van de organisatie moet echter niet verward worden met 'hoge kosten'. Monique licht toe: "Natuurlijk kijken we ook naar effectiviteit en efficiency. Onze bedrijfslasten zijn laag, we zitten 'net achter de koplopers' in de Aedes-benchmark 2015 met een hoge klanttevredenheid tegen relatief lage lasten. Ergens doen we iets goed. We zijn scherp op het inhuren van externe expertise. We benutten veel kwaliteit en ervaring van collega’s. Net als andere corporaties zijn we processen aan het digitaliseren maar niet waar die direct het klantcontact raken, zoals aan de telefoon en in de buurt. Niet waar het ten koste gaat van onze toegankelijkheid voor de huurder dus."

Een thuis is natuurlijk een huis, maar voor heel veel mensen wordt een thuis ook bepaald door de buurt. Een buurt die op zijn minst schoon heel en veilig is. Inspanningen in de buurt horen voor Tiwos bij het 'thuis'.

Thuis in een kansrijke buurt

We vragen Monique naar hoe de organisatie wordt meegenomen in bovenstaande. Ze vertelt: "In juni 2014 zijn we om te beginnen 'onze bedoeling' tegen het licht gaan houden. In een workshop met de leidinggevenden is onze bedoeling 'Thuis in een kansrijke buurt' opnieuw 'geladen'. Vervolgens hebben alle teams samen gezeten om de bedoeling te delen. Ze hebben de Tiwos-bedoeling vertaald naar de bedoeling voor het eigen team. Hoe sluit deze aan op de Tiwos-bedoeling? Aan de hand van vragen hebben ze een en ander verkend. Wat is de bedoeling van ons team? Hoe dragen we daar in onze dagelijkse praktijk aan bij? Maar ook, wat laten we na of doen we niet?"

Drie thema’s

Uit die teamsessies zijn drie thema’s ontstaan:

  • slimmer organiseren (processen, benutten digitale mogelijkheden, indeling gebouw, structuur)
  • samenwerken (rol in de buurt is voornamelijk signalerend, daar is samenwerken met partners belangrijk, maar ook intern is samenwerking belangrijk)
  • persoonlijk leiderschap (voor alle medewerkers, aanspreekcultuur, bespreekbaar maken waar je tegenaan loopt, eigenaarschap, weten waar je voor staat).

Mooie thema’s, maar interessant is natuurlijk de vraag hoe ze bij Tiwos deze thema’s ook daadwerkelijk levend hebben gekregen. Monique: "We zijn op zoek gegaan naar een manier om deze thema’s uit te werken die past bij de richting die we op willen. We wilden het vanuit organisatie laten ontstaan. We hebben de thema’s gedeeld en gevraagd wie zich tot welk thema aangetrokken voelt. Mensen hebben zich aangemeld en daar zijn drie werkgroepen uit samengesteld." En ze vervolgt: "De werkgroepen hebben geen opdracht gekregen, ze mochten zelf bepalen hoe zij hun thema wilden aanvliegen. Wat vinden zij belangrijk om mee te starten, om aandacht aan te geven?"

Eerlijk vertelt Monique ook dat het niet altijd makkelijk was. "Aangezien dit zo’n andere manier van werken is, kostte het in het begin veel tijd om in de werkgroepen een gezamenlijke werkwijze en doelstelling te ontdekken."

Leiderschap

"Vanuit P&O hebben we leiderschap opgepakt voor de leidinggevenden", gaat Monique verder. "Welke visie hebben wij op leidinggevenden en wat past bij een organisatie die minder wil beheersen en vanuit vertrouwen en ruimte wil werken? Hoe vind je als leidinggevende de balans tussen richting geven en de hoeveelheid ruimte die je de medewerkers wilt geven om beslissingen te nemen? De leiderschapsvisie is onlangs met de or besproken, zij kunnen zich er in vinden."

De leidinggevenden bij Tiwos gaan dus flink aan de slag met hun persoonlijke ontwikkeling. Daarbij moeten ze echt met de billen bloot. Monique: "Wat mij betreft is het essentieel dat je als leider durft! Bij echte leiders zie je de balans tussen kracht en kwetsbaarheid heel mooi. We nodigen medewerkers dan ook uit om te reflecteren op de mate waarin leidinggevenden de visie (na)leven."

Trots

Monique is om diverse redenen trots op de organisatie waar zij werkt. "Ik ben trots op Tiwos, omdat er is zo’n hart is voor onze huurders! We willen ons echt verplaatsen in de leefwereld van onze huurder. Ook ben ik trots op het feit dat in deze organisatie mensen willen leren. En waar ik ook zeker trots op ben, is dat we zijn blijven investeren in leefbaarheid." Chapeau inderdaad voor Tiwos, want dat is een tijd van systeemdwang en allerlei pittige overheidsmaatregelen niet eenvoudig.

Monique Marinus, manager P&O bij Tiwos:
 
"Ik heb geleerd dat organisatieontwikkeling een proces is, een traag proces, ga niet te snel, we hebben een natuurlijke neiging tot ad-hoc oplossingen. Voor mij is de JP Bentstichting een voorbeeld. Zij hebben wel eens gezegd dat een fundamentele verandering in een organisatie zo’n acht jaar duurt. Het gaat om het vinden van een goede balans tussen hoofd (efficiency, gezond verstand) en hart (leefbaarheid, sociaal zijn)."
 
 
Als werkgever willen we mensen kansen bieden. Dat wordt mede zichtbaar door onze PSO-certificering. Niet alleen woorden, ook daden! Tiwos staat op de PSO (Prestatieladder Sociale Ondernemen) op trede 2!