Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Filmpjes ervaringsverhalen leidinggevenden

Leidinggevenden van woningcorporaties vertellen over hun ervaringen.