Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

FLOW-regeling bijdrage leeradviseurs

Uit het arbeidsmarktonderzoek van FLOW blijkt dat corporaties het gevraagde opleidingsniveau upgraden. Veel medewerkers moeten daarom gaan bijscholen om inzetbaar te blijven op de in- en externe arbeidsmarkt. En de werkgever moet goed communiceren over de veranderingen en de benodigde scholing. FLOW stelt subsidie beschikbaar om een leeradviseur aan te stellen.

Ook upgrading van de werkzaamheden binnen functies lijkt structureel. Dat zou kunnen leiden tot een kwalitatieve mismatch tussen medewerkers en functies.

De subsidie voor een leeradviseur gaat om een bedrag van 22.100 euro (inclusief btw) per regio voor de periode tot 1 juli 2018. Leeradviseurs ondersteunen en enthousiasmeren leidinggevenden en medewerkers bij het bevorderen van ontwikkelen en het kiezen van de juiste opleiding. Leeradviseurs zetten zich in voor de samenwerkende regio (en dus niet voor één corporatie) waarvoor zij werkzaam zijn en werken samen met de andere leeradviseurs om gezamenlijke ontwikkeling en eventueel inkoop van opleidingen te bevorderen. Een leeradviseur mag ook werkzaam zijn in meerdere regio’s, waardoor het beschikbare bedrag wordt verhoogd.

Voorwaarden

Om voor de bijdrage in aanmerking te komen, kan het regionale samenwerkingsverband een verzoek indienen bij FLOW. Gebruik hiervoor aanvraagformulier onderaan deze pagina. Het verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het verzoek is voorzien van een plan met doelen, doelgroep, afspraken over de te behalen resultaten en activiteiten van de leeradviseur, en de duur van de aanstelling en het aantal uur per week.
 • De leeradviseur is op de hoogte van de in- en externe arbeidsmarkt, de daarbij behorende skills voor de toekomst, weet welke opleidingen hierbij aansluiten en hoe je deze goed(koop) in kunt kopen.
 • De leeradviseur is bekend met verschillende leerstijlen en welk soort opleidingen hierbij aansluiten.
 • De leeradviseur is in staat om te enthousiasmeren, te stimuleren en door te verwijzen, weet medewerkers over de streep te trekken om een opleiding te gaan volgen (vooral ook medewerkers die daar in eerste instantie niet toe geneigd zijn) en enthousiasmeert leidinggevenden om ontwikkeling als speerpunt in te zetten.
 • De leeradviseur weet zich snel eigen te maken welke kennis rond opleidingen nodig is binnen de regio en gebruikt deze informatie om leidinggevenden en medewerkers te ondersteunen en deelt deze met de andere leeradviseurs.
 • De leeradviseur werkt goed samen met andere leeradviseurs om signalen voor opleidingen te herkennen, samen opleidingen te ontwikkelen en te organiseren of gezamenlijk in te kopen.
 • De leeradviseur is op de hoogte van de cao Woondiensten (individueel leerbudget), FLOW (Loopbaanwijzer, Kansenportaal), Corporatie Academie, et cetera.
 • De leeradviseur is niet bang om voor groepen te staan.
 • De leeradviseur is bereid om door de regio te reizen en eens in de zoveel tijd centraal in het land bijeenkomsten met de andere leeradviseurs bij te wonen.
 • De leeradviseur heeft minimaal een hbo-hrd opleiding afgerond; een cv dient als bijlage bij de aanvraag te worden toegevoegd.
 • Voor de functie van leeradviseur kan een interne medewerker worden aangesteld die onder de cao Woondiensten valt. Voor deze medewerkers gelden aparte declaratieregels die bij FLOW zijn op te vragen.
 • Als de regio ervoor kiest om een externe leeradviseur aan te trekken, moet er een benchmark worden gehouden. In de benchmarkprocedure worden, door eigen onderzoek, minimaal drie partijen met elkaar vergeleken op basis van hun prijsopgaven en kwalificaties. Deze prijsopgaven kunnen bestaan uit een offerte, een uitdraai van internet of een andere vorm van prijsopgave. Dit in verband met marktconformiteit van tarieven en prijs/kwaliteit. Het benchmarkformulier moet als bijlage bij de aanvraag worden toegevoegd.

Subsidie aanvragen

Je verzoek kun je indienen bij FLOW.

Bij deze subsidie is de btw niet declarabel. Bij de toekenningsbrief ontvang je de informatie rond het declareren.

De resultaten van de leeradviseur kunnen opgenomen worden in de kwartaalrapportage van de projectleiders richting FLOW.

Aanvraagformulier leeradviseur (Word-bestand)

Benchmarkformulier leeradviseur (Word-bestand)