Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

FLOW-regeling bijdrage regionale projectleiders nieuwe regio’s

De afgelopen jaren heeft FLOW subsidie gegeven aan regionale samenwerkingsverbanden voor externe regionale projectleiders. Deze samenwerkingsverbanden bleken een aanjager in bewustwording rond duurzame inzetbaarheid en mobiliteit bij zowel werkgevers als werknemers. FLOW stelt aan maximaal drie nieuwe regio's weer subsidie beschikbaar.

Samenwerking

Het bestuur van FLOW hecht veel waarde aan de samenwerking tussen FLOW en de samenwerkende regio’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Daarom heeft FLOW besloten om subsidie beschikbaar te stellen aan maximaal drie nieuwe regio’s waarbinnen de corporaties de handen ineenslaan om duurzame inzetbaarheid en mobiliteit op de kaart te zetten. Het gaat om een bedrag van maximaal 25.000 euro, exclusief btw, voor de periode van een jaar, tot uiterlijk 1 juli 2018. Daarnaast biedt FLOW het samenwerkingsverband diverse andere faciliteiten, zoals een regionale website, deelname aan de Kansenportaal, bijdrage aan een matchmaker, het organiseren van regionale evenementen gericht op duurzame inzetbaarheid en nog veel meer.

Voor de subsidie voor de regionale projectleider heeft FLOW cofinanciering aangevraagd bij het Agentschap SZW. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Zo geldt de subsidie voor de periode tot 1 juli 2018. De subsidie mag worden ingezet voor een externe projectleider en onder nadere voorwaarden ook voor een projectleider uit de eigen organisatie. Het streven van FLOW blijft dat de samenwerkende regio’s in de toekomst de kosten voor de (externe) regionale projectleider zelf gaan bekostigen.

Voorwaarden verzoek

Om voor de bijdrage in aanmerking te komen, kun je een verzoek indienen bij FLOW. Dit verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het samenwerkingsverband moet bestaan uit ten minste drie corporaties. De bestuurder van een van deze corporaties treedt op als 'trekkende' bestuurder en aanspreekpunt van het samenwerkingsverband voor FLOW.
  • Het verzoek is voorzien van een plan met doelen, afspraken over de te behalen resultaten en activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, plus de duur van de aanstelling en het aantal uur per week.
  • De projectleider heeft aantoonbare kennis van duurzame inzetbaarheid en mobiliteit.
  • De projectleider is in staat om enthousiasmerend en motiverend te werk te gaan.
  • De projectleider is in staat om de initiatieven over duurzame inzetbaarheid en mobiliteit binnen de regio te organiseren en te coördineren.
  • De projectleider heeft een netwerk in de regio of is in staat deze snel op te bouwen.
  • De projectleider heeft minimaal een hbo-opleiding afgerond; een cv dient als bijlage bij de aanvraag te worden toegevoegd.
  • De regio levert ieder kwartaal een voortgangsrapportage (ook kwantitatief).
  • Als de nieuwe regio kiest voor een extern ingehuurde deskundige projectleider, moet er ook een benchmark worden gehouden. In de benchmarkprocedure worden, door eigen onderzoek, minimaal drie partijen met elkaar vergeleken op basis van hun prijsopgaven en kwalificaties. Deze prijsopgaven kunnen bestaan uit een offerte, een uitdraai van internet of een andere vorm van prijsopgave. Dit in verband met marktconformiteit van tarieven en prijs/kwaliteit. Gebruik hiervoor het benchmarkformulier.

Subsidie aanvragen

Je verzoek kun je tot uiterlijk 1 maart 2018 indienen bij FLOW. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Ben je geïnteresseerd, heb je vragen of wil je weten hoe je dit moet aanpakken, neem dan contact op met FLOW, telefoon (036) 540 23 04 of via de mail. We helpen je graag op weg en kunnen ondersteunen bij het opstellen van de aanvraag.

Aanvraagformulier projectleider nieuwe regio (Word-bestand)

Benchmarkformulier projectleider nieuwe regio (Word-bestand)