Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

G-box

Benieuwd naar de mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden? Dan is de G-box uitermate geschikt. De G-box geeft inzicht in en biedt inspiratie in die mogelijkheden.

In de G-box zitten (digitale) checklisten, een handboek, presentaties, praktijkvoorbeelden en ander materiaal die het werk van een P&O'er of leidinggevende binnen een corporatie makkelijker maken.

De G-box staat niet op zich. Het is een product dat is gemaakt als onderdeel van het project G-factor. De G-factor is een project dat mogelijk is gemaakt door FLOW.

Het heeft tot doel corporaties handvatten te bieden om direct een praktische invulling te geven aan een personeelsbeleid gericht op het in dienst nemen en houden van mensen met een arbeidsbeperking.

Wajong/WSW

In de G-box is ook informatie over Wajong/WSW opgenomen. In de cao Woondiensten staat dat partijen streven naar een substantiële vergroting van de instroom van Wajongeren in de sector. Ook de instroom van WSW'ers in de branche wordt bevorderd. Elke woningcorporatie met 100 werknemers of meer moet (minimaal) één arbeidsplaats voor mensen met een arbeidsbeperking realiseren of behouden. FLOW faciliteert corporaties bij het realiseren van deze afspraak. Ook is er een workshop ontwikkeld. Voor vragen zijn we altijd bereikbaar.

Voor meer informatie over de G-box of over Wajong/WSW en de workshop, neem contact met ons op.

De G-box

 1. Introductie G-box                                
 2. Afspraken cao Woondiensten
 3. De Wajonger in het kort
 4. De WSW'er
 5. Motivatie: mensen met een arbeidsbeperking in dienst, waarom zou ik?
 6. Vinden en in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking
 7. (Financiële) regelingen bij het aannemen van mensen met arbeidsbeperkingen
 8. Aandachtspunten en inzichten in functioneren op het werk
 9. Verzuim en preventie
 10. Outplacement en ontslag
 11. Beleid, visie en personeelsbeleid
 12. Checklists
 13. Handige links
 14. Over de G-box