Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Inspiratiemiddag BLOEI op 18 oktober

Op 18 oktober vond alweer het tweede BLOEI-event plaats, dit keer bij Woonstichting Vooruitgang in Sassenheim. Een zeer geslaagde inspiratiemiddag waarvoor 68 collega’s van de 10 corporaties zich hadden aangemeld. BLOEI is het regionale samenwerkingsverband in de regio Holland Rijnland.

Peter Pinkhaar, interim directeur-bestuurder bij Woonstichting Vooruitgang, opende de middag en vertelde waarom Woonstichting Vooruitgang en de andere corporaties het samenwerkingsverband BLOEI zo’n warm hart toedragen. Na de opening en lunch konden de deelnemers speeddaten met nieuwe collega’s. Nieuwe contacten werden gelegd en leuke gesprekken gevoerd. Vervolgens werden we getrakteerd op een inspirerende sessie van de Vrije Denkers met als motto ‘Doen is de nieuwe manier van denken’, die veel positieve reacties opleverde. 

Workshops

De deelnemers konden kiezen uit één van de zes workshops: LinkedIn, Mindful op het werk,Geef koers aan je loopbaan en speel het koerskaartspelPositieve psychologie in je werk, Verbindende communicatie en Wat is jouw eerste indruk? Ook kon iedereen een mooie profielfoto laten maken voor zijn LinkedIn-pagina. Een deel van de workshops gaat BLOEI herhalen op de locaties. 

Al met al een zeer geslaagde middag met veel enthousiaste deelnemers. Dit werd ook nog eens bevestigd door Hans Al, directeur-bestuurder van Stek Wonen, die in zijn afsluiting al liet doorschemeren dat BLOEI ook volgend jaar vrijwel zeker een vervolg krijgt. Van de 39 personen die het evaluatieformulier hebben ingevuld, krijgt de hele dag een score van 7,7.