Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Leerkringen & kennisontwikkeling

Gids duurzame inzetbaarheid

Hoe werk je aan duurzame inzetbaarheid? De 'Gids voor duurzaam inzetbare medewerkers' kan je daarbij helpen.

Lees meer

Het nieuwe werken

Binnenkort aan de slag met het nieuwe werken? Of is je organisatie al zo ver? Het nieuwe werken vraagt om een andere manier van denken. Het is vaak een cultuuromslag. Die maak je niet van de een op de andere dag. De ene organisatie heeft baat bij een grootschalige aanpak, terw...

Lees meer

Kennisdossier Wonen en Zorg

Enig idee wat het zelfstandig wonen van zorgdoelgroepen betekent voor corporaties en dus voor je werk? Enorm veel! Corporaties zullen moeten bedenken hoe hiermee goed om te gaan. En welke invloed gaat het hebben op je werk? De antwoorden op deze vragen staan in het kennisdossi...

Lees meer

Experiment Vitale wooncomplexen

Tien deelnemers gaan van start met een experiment met Vitale wooncomplexen. Dit experiment is onderdeel van het experimentenprogramma Langer Thuis waarin Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg samenwerken.

Lees meer

Lokale samenwerking WWZ: Connect Effect

Om meer mensen in kwetsbare posities een langer en beter thuis te bieden worden nieuwe werkrelaties ontwikkeld tussen wonen, welzijn en zorgpartners. Hoe leer je lokale samenwerking te verbeteren tussen corporaties, gemeenten, welzijnsorganisaties en zorgaanbieders? Wat is het...

Lees meer

Wat Werkt Studio

Wil je als professioneel aan de slag met kwesties van maatschappelijk rendement en effectiviteit? Kijk dan op de website van Wat Werkt Studio!

Lees meer

Lectoraat vernieuwend vastgoedbeheer

Beheer en onderhoud van vastgoed worden steeds complexer. Daarom is - op initiatief van corporatie De Alliantie in Huizen - op 1 september 2009 het Lectoraat vernieuwend vastgoedbeheer van start gegaan met als hoogleraar de heer prof. dr. ir. Vincent Gruis. FLOW levert een sub...

Lees meer

Energieneutraliteit

In 2050 moeten alle bestaande woningen energieneutraal zijn. Wil je aan de slag met het energieneutraal maken van de woningvoorraad van jouw corporatie? Maar hoe doe je dat dan? Hoe vorm je de gebouwde omgeving om? FLOW heeft onderzoek laten doen naar realistische scenario's o...

Lees meer

Bouw Informatie Model (BIM)

Corporaties staan aan het begin van het BIM-tijdperk. Met het digitale Bouw Informatie Model (BIM) kunnen corporaties regie houden over alle informatie over het eigen bezit. FLOW onderkent het belang van BIM en steunt een initiatief om het gebruik van BIM te bevorderen met een...

Lees meer