Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Leerlijn basisproces verhuur

Hoe versterk je je kennis, vaardigheden en competenties om op die manier verder te groeien in je huidige of nieuwe baan? Via leerlijnen en opleidingen!

Leerlijn basisproces verhuur

Als woningcorporatie kun je aan de hand van de leerlijn basisproces verhuur je medewerkers gericht in en rond het werk begeleiden. In de leerlijn zie je in één oogopslag wat je moet kennen, kunnen en doen als je in de verhuur werkt. Ook kun je, met de informatie in de leerlijn, gericht scholing inkopen of afnemen. De leerlijn biedt dus kansen om een nog betere performance te bieden aan huurders en stakeholders.

Ook voor jou als medewerker biedt deze leerlijn kansen. Je kunt met de leerlijn je eigen leer- en loopbaanpad uitstippelen. Scholing volgen via je werkgever en ook zelf je individuele loopbaanbudget inzetten. Zo versterk je je waarde in je huidige en toekomstige banen.

Welke functiefamilies  en -groepen staan in deze leerlijn?

Bij de functie Verhuur behoren alle taken (back- en frontoffice) die samenhangen met het basisproces Verhuur.

  • van: sociale en vrijesectorwoningen en bedrijfsruimten
  • aan: (nieuwe) huurders, waarbij verschillende specifieke doelgroepen te onderscheiden zijn.

Dit sluit aan op functiefamilie 1 en de functiegroepen D t/m J uit het Cats-handboek. De afbakening focust op klantcontact en plaatst een aantal taken buiten de scope van deze leerlijn: verkoop van woningen, de commerciële makelaarsfunctie, wonen & zorg, bijzondere doelgroepen, bewonerszelfbeheer en verhuur, en het (interne) administratieve proces.

Dé vakopleiding voor het basisproces Verhuur

De leerlijn basisproces verhuur is met input en materiaal van vele kleine en grote corporaties ontwikkeld. Eerst is gekeken naar een logische opbouw van de leerlijn. Er is voor gekozen te werken met ‘stages of concern’, ofwel de fasen die je doorloopt vanaf het moment dat je in een nieuwe functie begint, te weten:

  • fase 1: inwerken en je staande houden in de praktijk van alledag
  • fase 2: ontwikkelen van routine en het opbouwen van vakmanschap
  • fase 3: groeien van vakmanschap naar vakvolwassenheid
  • fase 4: je blik verbreden en over de grenzen van je vak kijken.

De vier fasen vind je op de voorpagina van de leerlijn.

Vervolgens is gekeken wat je moet kennen, kunnen en doen om (door) te groeien als verhuurprofessional. Op de pagina’s 4 t/m 7 staan deze eindtermen en competenties.

Uitwerking per fase

Op pagina’s 9 t/m 16 vind je, per fase, de e-learning, trainingen, werkplekopdrachten en andere  leerwerk- en assessmentmogelijkheden. Ook lees je welke onderdelen we als branche nog verder kunnen ontwikkelen en opleidingskundig kunnen borgen.

Leerlijn basisproces verhuur (pdf)

Dezelfde informatie staat ook op de website en het Learning Management System (LMS) van de Corporatie Academie. Daarvoor moet je wel eerst zijn ingelogd.

Hoe verder & vragen

FLOW focust op het werkplek- en competentiegericht leren in deze en andere leerlijnen, zie toekomstgerichte scholing. De Corporatie Academie en andere aanbieders bieden trainingen en e-learning voor de ontwikkeling van je kennis- en vaardigheden.

Vragen over deze leerlijn? Meewerken aan een mogelijk vervolg? Stuur een e-mail naar FLOW.

Een (gedeeltelijke) mbo- of hbo-opleiding volgen?

Diploma’s en certificaten zijn nog steeds belangrijk op de arbeidsmarkt. Het helpt als je door wilt groeien binnen je eigen corporatie of naar een andere baan. Recent ontwikkelde FLOW de mbo-opleiding wijkbeheer. Daaraan kun je met je ILOB en daarnaast met een FLOW-subsidie deelnemen. Op dit moment ontwikkelt FLOW de hbo-opleiding wijkbeheer.

Wil je een post-mbo, post-hbo of commerciële opleiding gaan doen? Dan heeft FLOW nog veel meer mogelijkheden. Geïnteresseerd? Neem contact op met FLOW.

Een (gedeeltelijke) mbo 2 of EVC doen?

Een schat aan ervaring? Nog geen mbo 2-diploma? Dan kan het belangrijk zijn die te halen. Ze noemen mbo 2 ook wel een startkwalificatie, ofwel een start of opstap naar een (nieuwe) baan. Iets voor jou om daarmee aan de slag te gaan? Stuur een e-mail naar FLOW.