Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Leren & veranderen

Inspiratie opdoen door kennis te delen op het gebied van leren en veranderen, dat beogen we met deze onderstaande interviews. Regelmatig komen er nieuwe bij. En heb je zelf een mooi initiatief waar je trots op bent en dat je wilt delen? Laat het ons weten!

Wat doe jij in 2020? - Volkshuisvesting Arnhem

Eind 2014 startte bij Volkshuisvesting Arnhem het project 'Wat doe jij in 2020?'. Daarbij werd een beroep gedaan op alle medewerkers om tot de in corporatieland bekende ‘20%-bezuiniging’ te komen. Hoe deed Volkshuisvesting Arnhem dat?

Lees meer

Een leergierige organisatie - De Woonplaats

Hoe maak je een thema als integriteit bespreekbaar binnen je organisatie? De Woonplaats deed dat onder meer met zogenoemde dilemmatrainingen. Dilemma's zijn opgehaald bij management, teamleiders en medewerkers. Vervolgens zijn trainingen georganiseerd voor alle medewerkers.

Lees meer

Building the bridge as you walk on it - Woonwaard

Een van de doelen van Woningcorporatie Woonwaard op HR-gebied is het faciliteren van een krachtig leerklimaat. Mensen moeten zich thuis voelen en tot ontplooiing van hun talenten en kwaliteiten kunnen komen. Hoe doet Woonwaard dat?

Lees meer

Werken vanuit de bedoeling - Area

De visitatiecommissie van Area noemde in haar verslag als positieve punten de sterke strategie om bewoners in hun kracht zetten en de gerichtheid op samenwerking met de gemeente en zorginstellingen. Wat doet Area om dit waar te maken?

Lees meer

Regionale samenwerking is een must - De Key

In Amsterdam werken corporaties met elkaar samen op het gebied van P&O. Dat is slimmer én noodzakelijk. Waarom? En wat zijn de effecten van het samenwerken voor de organisaties en de medewerkers?

Lees meer

Organisch veranderen - Wonen Limburg

Bij Wonen Limburg was er in 2011 een grote reorganisatie. Sindsdien is men 'anders' gaan werken. Wat houdt dit 'anders werken' in? En wat betekent het voor het leren en ontwikkelen binnen Wonen Limburg?

Lees meer

Samen in beweging - Ymere

Ymere, een grote corporatie in Amsterdam, is twee jaar geleden gestart met een grote kanteling. Van werken vanuit verschillende kolommen naar beter samenwerken, meer procesgestuurd en als netwerkorganisatie opereren.

Lees meer

Een sociale corporatie - Tiwos

Woningcorporatie Tiwos richt zich het meest op woningen voor de hele lage inkomens en mensen met een bepaalde zorgvraag. De corporatie staat daarmee te boek als een 'sociale corporatie'. Hoe werkt die sociale insteek door in de organisatie?

Lees meer

"Voel je thuis bij Domijn!" - Domijn

Zo luidt de kern van de collectieve ambitie van Domijn, een corporatie met 220 medewerkers en woningen in Enschede, Haaksbergen en Losser. Een mooi streven! Hoe en door wie is deze ambitie bedacht? Op welke wijze wordt zij gerealiseerd?

Lees meer

Wij gaan voor duurzaam meedoen - Havensteder

Havensteder in Rotterdam. Een mooi gebouw aan de rand van de Maas. Met de Willemsbrug als uitzicht. Hoe Rotterdams wil je het hebben. We zijn in gesprek met Rien Padmos, manager HRM. Rien gaat binnenkort officieel met pensioen. Maar hij laat een mooie erfenis na: de Havenstede...

Lees meer

De 'gouden cirkel' is onze leidraad - Volksbelang

Een belangrijke inspiratiebron voor Woningstichting Volksbelang is het concept van ‘de gouden cirkel’ van Simon Sinek. Waarom doe je iets? Wat is je bestaansreden? En hoe ga je dat aanpakken? En wat dan precies? Volksbelang laat het zien.

Lees meer

We zijn op weg! - GroenWest

GroenWest is in 2011 ontstaan na een fusie tussen drie woningcorporaties. In 2014 zijn alle medewerkers gehuisvest op één locatie in Woerden. In datzelfde jaar zag ook een nieuw ondernemingsplan het licht. Welke impact hebben alle veranderingen gehad op GroenWest?

Lees meer

We ademen onze kernwaarden - Vivare

Vivare bepaalde enkele jaren geleden nieuwe kernwaarden en kernkwaliteiten. Maar hoe maak je die vervolgens actief binnen de organisatie? Vivare maakte ze zichtbaar in alle geledingen van haar organisatie. Met onder meer een Vivare-dag, een werkboek en een digitaal platform.

Lees meer

Stilstand is achteruitgang - Accolade

Vijf woningcorporaties zijn in 2002 gaan samenwerken onder de naam Accolade. Twee jaar geleden werd er een organisatieoptimalisatie doorgevoerd. Wat zijn de achtergrond van de veranderingen en de gevolgen voor de ongeveer 180 medewerkers?

Lees meer

Fris op je werk! - Dudok Wonen

Dudok Wonen is net als de meeste corporaties ongeveer 100 jaar oud en een resultaat van fusies. De laatste in 2005. Welke rol spelen leren en ontwikkelen bij deze corporatie? We vragen het Floortje Bakker, een enthousiaste en daadkrachtige manager HRM en Marketing & Communicatie.

Lees meer

Op weg naar een netwerkorganisatie - Portaal

Portaal - een grote corporatie opererend in Utrecht, Leiden, Amersfoort, Arnhem en Nijmegen - is volop in beweging. De organisatie is ‘platter’ geworden en werkt in toenemende mate als netwerkorganisatie. Welke ontwikkelingen maakt het bedrijf door? En welke rol speelt leren e...

Lees meer

Al lerende zoeken we onze weg - deltaWonen Zwolle

Twee mooie voorbeelden van hoe ‘met elkaar leren’ binnen je organisatie kan bijdragen aan het bereiken van de organisatiedoelstellingen zijn te vinden bij deltaWonen in Zwolle. Het verhaal wordt verteld door Xandra Tromp, Aysegul Cirak en Michel van Es. Xandra vanuit haar rol ...

Lees meer

Anders communiceren en gluren bij de buren - Heuvelrug Wonen

Binnen corporatie Heuvelrug Wonen leeft een familiecultuur. Mensen kennen elkaar en de persoonlijke omstandigheden. Terwijl er wel een toenemend besef van efficiency en effectiviteit komt. En ook open en eerlijk: wanneer iets niet werkt, zeggen ze dat elkaar. Lees hoe de corpo...

Lees meer

Transparant met permanente educatie - FidesWonen

Transparantie staat hoog op de agenda van de kleine corporatie FidesWonen. Maar ook de menselijke maat. En om dit te realiseren is er veel aandacht voor permanente educatie van alle medewerkers.

Lees meer

Leiderschap & kansen - Dunavie

Woningcorporatie Dunavie in Katwijk ontving in 2015 een aanmoedigingsprijs van ‘Talent naar de Top’. Ze had in zeer korte tijd meer dan 30 procent vrouwelijke leidinggevenden.

Lees meer