Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Uitgelicht

Creëer je eigen toekomst - (Ver)ken je horizon

Op 15 maart 2016 organiseerden vier woningcorporaties uit Zeeland een werkatelier over het onderwerp Creëer je eigen toekomst - (Ver)ken je horizon. Een (beeld)verslag ter inspiratie.

De betreffende corporaties zijn: R&B Wonen, RWS partner in wonen, Woonburg thuis op Walcheren en Zeeuwland voor elkaar. In onderstaand verslag van dit werkatelier vind je beeld en tekst ter inspiratie.

Creëer je eigen toekomst

Wat hebben wij nodig en gaan we zelf doen om onze eigen horizon te verkennen?

Trends en ontwikkeling die ons werk, het samenwerken beïnvloeden

De belangrijkste trends en ontwikkelingen

 • toename digitalisering
 • toename wet- en regelgeving (woningwet, toewijzen woningen, asbest)
 • intensivering samenwerking tussen corporaties/fusies
 • toename efficiency, lean
 • afname aantal personeelsleden
 • toename werkdruk
 • toename flexibiliteit (flexwerken, openingstijden, flexibele schil medewerkers e.d.).

Wat kunnen we nog meer doen?

 • een duidelijke stip op de horizon zetten (waar gaan we naar toe?) en openheid over veranderingen
 • efficiënter en slimmer werken
 • aanbieden van verschillende gereedschappen/hulpmiddelen/begeleiding medewerkers bij o.a. digitalisering
 • aandacht voor ontwikkeling personeel en organisatie door veranderingen tijd geven te landen, aandacht geven aan werkdruk e.d.
 • actievere houding medewerker (kansen zien en nemen, flexibiliteit).

Wat doen we al om hierop in te spelen?

 • we organiseren verschillende cursussen en opleidingen
 • we investeren in systemen en software (digitale informatie, website) en stemmen deze op elkaar af
 • we werken samen en delen kennis
 • we passen ons beleid aan op veranderende wet- en regelgeving
 • we werken slimmer en stemmen werkprocessen op elkaar af.

Wat neem je mee en waarmee ga je aan de slag?

 • 40% geeft aan zich meer bewust te zijn van het belang van mobiliteit.
 • 35% gaat op korte termijn op zoek naar een opleiding.
 • 25% gaat gebruik maken van tools die FLOW aanbiedt.
 • 15% gaat actief hun loopbaanbudget inzetten.
 • 15% geeft aan mobiliteit meer te gaan bespreken met collega’s en leidinggevende en elkaar hierin te stimuleren.