Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Uitgelicht

Negen regiosites online

Sinds oktober 2016 zijn negen regiosites van start gegaan, de laatste op 29 januari 2018: Transferpunt Limburg, Expeditie Loopbaan, Samenwerk@Corporatie, Project Loopbaan, KLIMMR, LOC Amsterdam, Kracht in Mobiliteit, Corporaties in Beweging en Zuidwestsamen Werkt. FLOW ondersteunt deze regio's met subsidie en support en daar hoort een eigen site bij! Doel van de regio's is de arbeidsmobiliteit in de regio te versterken.

Met subsidie en support van FLOW versterken een aantal woningcorporaties samen de arbeidsmobiliteit in hun regio. Daarbij hoort een eigen website, die inmiddels voor negen regio's online is gegaan.

Transferpunt

Diverse corporaties uit Limburg werken samen in Transferpunt. Doel van Transferpunt is te zorgen dat talenten van medewerkers optimaal benut worden en er voor de corporaties de juiste talenten beschikbaar zijn.

Een kijkje nemen? Ga dan naar Transferpunt.com.

Expeditie Loopbaan

Expeditie Loopbaan geeft medewerkers de mogelijkheid om zelf regie te nemen over hun loopbaan in een snel veranderende arbeidsmarkt. Expeditie Loopbaan verbindt corporaties in Brabant. 

Naar Expeditieloopbaan.nu

Samenwerk@​Corporatie

Samenwerk@​Corporatie is een regionaal samenwerkingsverband van corporaties in Overijssel en Gelderland. Het doel is de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en de onderlinge (kennis)uitwisseling te bevorderen.

Naar Samenwerkcorporatie.nl

Project Loopbaan

In Project Loopbaan hebben de zes corporaties Intermaris, Woonwaard, Pre Wonen, ZVH, Parteon en Kennemer Wonen de krachten gebundeld. Het doel van Project Loopbaan is om ervoor te zorgen dat medewerkers het beste uit zichzelf halen en hun talenten op de beste manier inzetten.

Naar Projectloopbaan.nl

KLIMMR

In KLIMMR werken zestien corporaties in/rond Utrecht samen aan de ontwikkeling van talenten, ondersteuning bij loopbanen en het vinden van nieuwe kansen en mogelijkheden. Het zijn: Bo-Ex, Dudok Wonen, Eemland Wonen, Gooi en Omstreken, Heuvelrug Wonen, Woningstichting Leusden, Mitros, Provides, RKWBZ, SSW De Bilt, Vallei Wonen, Woningstichting Barneveld, Woongoed Zeist, Woningstichting Nijkerk, WBV Oudewater, WBV Vecht en Omstreken (samen ruim 800 fte en ongeveer 1.100 medewerkers).

Naar Klimmr.nl

LOC Amsterdam

In Amsterdam werken zeven corporaties samen ter verbetering van de inzetbaarheid en mobiliteit van hun medewerkers. Hiervoor is het LOC (Loopbaan Oriëntatie Corporaties) opgericht. Het voornaamste doel is dat medewerkers de mogelijkheid krijgen om zelf regie te nemen over hun loopbaan in een snel veranderende arbeidsmarkt.

Naar LOC Amsterdam

Kracht in Mobiliteit

In de regio Arnhem/Nijmegen werken 15 corporaties samen in Kracht in Mobiliteit. Zij benutten de aanwezige kracht zoveel mogelijk door talent maximaal in te zetten en te ontwikkelen, resultaat te behalen en zo efficiënt mogelijk te werken. Samen creëren zij onze eigen succesverhalen.

Naar Kracht in Mobiliteit

Corporaties in Beweging

De woningcorporaties Woonbron, Ressort Wonen, Wbv Hoek van Holland, Wonen Midden-Delfland, Laurens Wonen en Vidomes werken samen in Corporaties in Beweging. Het initiatief heeft als doel om medewerkers de mogelijkheid te geven om zelf regie te nemen over hun loopbaan in een snel veranderende arbeidsmarkt. Corporaties in Beweging richt zich op drie hoofdlijnen: bewustzijnsvergroting, ontwikkeling van vaardigheden en matching.

Naar Corporaties in Beweging

Zuidwestsamen Werkt

Woongoed Middelburg, Zeeuwland, RWS partner in wonen, R&B Wonen, Stadlander, Clavis, l’escaut woonservice, WBV Arnemuiden en Woonstichting Hulst werken samen in Zuidwestsamen Werkt. Doel van Zuidwestsamen Werkt is ervoor te zorgen dat talenten van corporatiemedewerkers optimaal benut worden en er voor de corporaties de juiste kennis en vaardigheden beschikbaar zijn.

Naar Zuidwestsamen Werkt