Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Uitgelicht

Talent naar de Top

Aanmoedigingsprijs 'Talent naar de Top' voor Dunavie

Woningcorporatie Dunavie in Katwijk heeft de aanmoedigingsprijs van ‘Talent naar de Top’ ontvangen. Ze had in zeer korte tijd meer dan 30 procent vrouwelijke leidinggevenden.

Zelf zijn Alfred Busser, directeur/bestuurder, en Jolanda Alkemade, HR-manager, bescheiden over die prijs: “We waren een van de tien bedrijven hoor”. Hoe is het zo gekomen? Vlak voor de fusie van een aantal Katwijkse corporaties werd Alfred bestuurder. Toen al had hij voor ogen dat hij uit wilde gaan van 'de kracht van de mensen die er zijn'. Net als vele corporaties ontkwam hij, een jaar of vijf geleden, niet aan een personeelsreductie van meer dan 15 procent. Door de nieuwe lijn, die hij en Jolanda vervolgens samen met het managementteam inzette, was en is dat gelukkig niet meer aan de orde.

Geheim

Wat is hun geheim? Dunavie werkt bewust aan diversiteit, talentontwikkeling en vertrouwen. Het is inmiddels heel normaal dat in voortgangs- en POP-gesprekken gesproken wordt over je drijfveren en je talent. Dat zet medewerkers aan het denken. Steeds vaker durven ze te vertellen waar ze voor gaan.

In selectieprocedures wordt gezorgd voor diversiteit in de commissies. "Mannen denken al snel dat ze het wel kunnen; vrouwen hebben vaak wat tijd en aansporing nodig”, zegt Jolanda.

Om de drempel naar een nieuwe stap te verlagen, voert Dunavie eerst een belangstellingsgesprek en daarna pas een sollicitatiegesprek. “We worden vaak aangenaam verrast door de talenten en ambities die medewerkers laten zien”, zegt Alfred.

Ontwikkelfunctie

Dunavie stelt regelmatig ‘ontwikkelfuncties’ open. Dat houdt in dat je als medewerker in zo’n functie niet direct aan alle eisen hoeft te voldoen. “Wel moet je echt willen leren en groeien, dat vragen we natuurlijk wel”, zegt Jolanda. Onlangs is een junior medewerker van start gegaan in een financiële functie. Hij volgt een opleiding, wordt begeleid en is erg happy met deze kans. Hij is niet de enige, ook veertigers durven steeds vaker een stap te zetten. En de loyaliteit aan de organisatie Dunavie is en blijft groot, dat blijkt ook uit een hoge score van een 8 op medewerkerstevredenheid.

Zeepkist

Wat naast talentontwikkeling opvalt is dat Dunavie veranderingen in klare taal bespreekt. Op die manier krijgt het management een stevig commitment. Op de zeepkist zegt Alfred bijvoorbeeld: “Natuurlijk wil ik me graag hard maken voor jullie banen. Daar staat wel tegenover dat ik van jullie brede inzetbaarheid vraag. Anders krijg ik het niet voor elkaar”. Medewerkers begrijpen dat, “gewoon doen” zeggen ze dan op zijn Katwijks.

Een deel van de medewerkers huurt zelf ook van Dunavie, misschien scheelt dat. Kostenbewustzijn bij Dunavie werkt natuurlijk ook door in de hoogte van hun huren. Laatst organiseerde Dunavie een sessie over het ondernemingsplan en over de betaalbaarheid. De opzet was ludiek met ‘The Voice of Holland’ en ‘De wereld draait door’ als werkvormen. “Een van de medewerkers deelde bij haar workshop mariakaakjes – de goedkoopste koekjes die er zijn – uit”, zegt Jolanda. “Daar kunnen we dan met z’n allen hartelijk om lachen.”

Positief

Hoe staan Jolanda en Alfred in het leven? “Vanuit een positief mensbeeld”, zeggen ze direct alle twee. “Natuurlijk raak je ook wel eens teleurgesteld, dat kan niet anders”, zegt Alfred, “maar je krijgt er veel voor terug. Ook met het lean-proces dat we net doorlopen hebben, merk ik veel eigenaarschap. Medewerkers voelen zich onderdeel van de verbetering. Ze bedenken zelf hoe ze dingen efficiënter en klantvriendelijker kunnen regelen.” Praktische zaken zoals een handig planbord aan de muur of een opnieuw ingerichte kast kunnen een verschil maken.

Flexibele schil

Natuurlijk denkt Dunavie ook na over bijvoorbeeld de vorming van een flexibele schil. “Daar ontkom je niet aan”, zegt Jolanda. “De visie die we daarop hebben, is dat collega's af en toe meer mogen werken of naast hun werk invallen bij ziekte of vakantie van een collega op een andere afdeling. En als we externen inhuren hebben wij een on boarding-traject en spreken een minimum en maximum aantal uren per week af."

"Maar de kern is dat we de rust en het vertrouwen willen bewaren”, zegt Alfred. “Geen zware strategische plannen, geen alarmerende cijfers. Wel bij elke vacature goed kijken of het tot het primaire proces behoort. Wel altijd vanuit de gedachte: de groei van de medewerkers leidt tot een groei van het bedrijf”.

Over talent gesproken: ook Jolanda heeft een talent naast haar werk als HR-manager. Ze geeft namelijk workshops over talentontwikkeling, Alfred is in het geheel niet verbaasd: “Dat gebeurt wel vaker”, zo zegt hij. “Gewoon doen”, zegt Jolanda met een glimlach. “En als het dan een succes is, dan vertel ik daar natuurlijk wel met enige trots over.” Vrouwelijk en Katwijks leiderschap dus: “Gewoon op jezelf vertrouwen, gewoon doen!”

Organisaties die het charter Talent naar de Top hebben ondertekend zijn duidelijk koplopers als het gaat om een evenwichtige verdeling van vrouwen en mannen in het bestuur zoals de Wet bestuur en toezicht voorschrijft. Deze wet is sinds 1 januari 2013 van kracht en het gestelde streefcijfer van minimaal 30 procent m/v zal dit jaar door de Tweede Kamer worden geëvalueerd.