Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Uitgelicht

Zes regiosites online

Sinds oktober 2016 zijn zes regiosites van start gegaan, de laatste begin juni 2017: Transferpunt Limburg, Expeditie Loopbaan, Samenwerk@Corporatie, Project Loopbaan, KLIMMR en LOC Amsterdam. FLOW ondersteunt deze regio's met subsidie en support en daar hoort een eigen site bij! Doel van de regio's is de arbeidsmobiliteit in de regio te versterken.

Met subsidie en support van FLOW versterken een aantal woningcorporaties samen de arbeidsmobiliteit in hun regio. Daarbij hoort een eigen website, die inmiddels voor alle vijf de regio's online is gegaan.

Transferpunt

Diverse corporaties uit Limburg werken samen in Transferpunt. Doel van Transferpunt is te zorgen dat talenten van medewerkers optimaal benut worden en er voor de corporaties de juiste talenten beschikbaar zijn.

Een kijkje nemen? Ga dan naar Transferpunt.com.

Expeditie Loopbaan

Expeditie Loopbaan geeft medewerkers de mogelijkheid om zelf regie te nemen over hun loopbaan in een snel veranderende arbeidsmarkt. Expeditie Loopbaan verbindt corporaties in Brabant. 

Naar Expeditieloopbaan.nu

Samenwerk@​Corporatie

Samenwerk@​Corporatie is een regionaal samenwerkingsverband van corporaties in Overijssel en Gelderland. Het doel is de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en de onderlinge (kennis)uitwisseling te bevorderen.

Naar Samenwerkcorporatie.nl

Project Loopbaan

In Project Loopbaan hebben de zes corporaties Intermaris, Woonwaard, Pre Wonen, ZVH, Parteon en Kennemer Wonen de krachten gebundeld. Het doel van Project Loopbaan is om ervoor te zorgen dat medewerkers het beste uit zichzelf halen en hun talenten op de beste manier inzetten.

Naar Projectloopbaan.nl

KLIMMR

In KLIMMR werken zestien corporaties in/rond Utrecht samen aan de ontwikkeling van talenten, ondersteuning bij loopbanen en het vinden van nieuwe kansen en mogelijkheden. Het zijn: Bo-Ex, Dudok Wonen, Eemland Wonen, Gooi en Omstreken, Heuvelrug Wonen, Woningstichting Leusden, Mitros, Provides, RKWBZ, SSW De Bilt, Vallei Wonen, Woningstichting Barneveld, Woongoed Zeist, Woningstichting Nijkerk, WBV Oudewater, WBV Vecht en Omstreken (samen ruim 800 fte en ongeveer 1.100 medewerkers).

Naar Klimmr.nl

LOC Amsterdam

In Amsterdam werken zeven corporaties samen ter verbetering van de inzetbaarheid en mobiliteit van hun medewerkers. Hiervoor is het LOC (Loopbaan Oriëntatie Corporaties) opgericht. Het voornaamste doel is dat medewerkers de mogelijkheid krijgen om zelf regie te nemen over hun loopbaan in een snel veranderende arbeidsmarkt.

Naar LOC Amsterdam