Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Wat doen we?

FLOW zet haar middelen in om te bevorderen dat medewerkers en corporaties zich permanent ontwikkelen om zo steeds bij de tijd te zijn. Professionele lerende medewerkers die breed inzetbaar zijn en zelf hun loopbaan vormgeven. Professionele verantwoordelijke werkgevers die medewerkers duurzaam inzetten en begeleiden. Hoe doen we dat?

Goede ideeën welkom

FLOW initieert, faciliteert, begeleidt, verbindt en ontwikkelt. We dagen corporaties uit om zelf aan te geven wat zij nodig hebben om de ontwikkelingen bij te benen. Met signalen en ideeën uit de sector gaan we aan de slag. We trekken zo veel mogelijk samen met corporaties op bij het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen. We werken al met meer dan 100 corporaties (met samen meer dan 10.000 medewerkers) samen in projecten.

We nemen ook zelf initiatieven om antwoorden te vinden op de vragen van vandaag of om de ontwikkelingen van morgen te verkennen. Zo laten we onderzoeken uitvoeren, opleidingen en instrumenten ontwikkelen, ondersteunen we regionale samenwerkingsverbanden van corporaties waar medewerkers loopbaanadvies krijgen en geven we informatie via onder meer themagerichte portals. Ook ondersteunen we financieel projecten van externe organisaties die onze doelen nastreven. En om het volgen van opleidingen te bevorderen, vragen we voor corporaties subsidie aan bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het ministerie van SZW. Dat heeft al miljoenen opgeleverd voor de sector.

Duurzaam inzetbaar

Een duurzaam inzetbare medewerker is vitaal, productief en gemotiveerd, een werkend leven lang. Dat betekent dat je je als medewerker blijft ontwikkelen, zodat je kunt meebewegen met verandering en langer kunt doorwerken. Daardoor voeg je zowel nu als in de toekomst waarde toe in je werk. Jij plukt daar de vruchten van, je corporatie ook.

Meer lezen over werken aan je inzetbaarheid (18 tips) (pdf)

Gids duurzame inzetbaarheid

Hoe werk je aan duurzame inzetbaarheid? De Gids Duurzaam inzetbare Medewerkers kan je daarbij helpen. De gids is opgebouwd uit vier fasen:

  • Fase 1: De fundering. Je krijgt als HRM'er of manager inzicht in leeftijd en levensfasen van medewerkers. Ook inventariseer je welke en hoeveel medewerkers nodig zijn.
  • Fase 2: De inspiratiekamer. Je maakt plannen en genereert ideeën en draagvlak.
  • Fase 3: De werkkamer. Je brengt plannen in de praktijk. Oftewel: hard werken en actie.
  • Fase 4: Duurzaam meedoen vraagt onderhoud. De dialoog tussen manager en medewerker over de toekomst, ontwikkeling en scholing staat centraal.

Meer lezen? Download de gids (pdf)

Waar voor je geld

Per corporatiemedewerker gaat er elk jaar 0,15 procent van het brutojaarsalaris naar FLOW. De medewerker betaalt daarvan de helft, de werkgever de andere helft. Maar er stroomt ook weer geld via FLOW de sector binnen. FLOW is namelijk het enige door het Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkende instituut voor het aanvragen van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Ook ontvangt FLOW een half miljoen van het ministerie van SZW om de werkgelegenheid in de sector te versterken (sectorplan). Vanaf 2002 ontvingen corporaties via FLOW zo'n 9,5 miljoen euro. Tot slot ondersteunt Projectbureau FLOW de corporaties bij het aanvragen en verantwoorden van diverse subsidieregelingen. Ook dit levert voor corporaties geld en nieuwe, leerzame en inspirerende activiteiten op.

Samen sterker dus door – via FLOW – gelden en activiteiten te genereren.