Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Wat doen we?

FLOW zet haar middelen in om te bevorderen dat medewerkers en corporaties zich permanent ontwikkelen om zo steeds bij de tijd te zijn. Professionele lerende medewerkers die breed inzetbaar zijn en zelf hun loopbaan vormgeven. Professionele verantwoordelijke werkgevers die medewerkers duurzaam inzetten en begeleiden. Hoe doen we dat?

Goede ideeën welkom

FLOW initieert, faciliteert, begeleidt, verbindt en ontwikkelt. We dagen corporaties uit om zelf aan te geven wat zij nodig hebben om de ontwikkelingen bij te benen. Met signalen en ideeën uit de sector gaan we aan de slag. We trekken zo veel mogelijk samen met corporaties op bij het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen. We werken al met meer dan 100 corporaties (met samen meer dan 10.000 medewerkers) samen in projecten.

We nemen ook zelf initiatieven om antwoorden te vinden op de vragen van vandaag of om de ontwikkelingen van morgen te verkennen. Zo laten we onderzoeken uitvoeren, opleidingen en instrumenten ontwikkelen, ondersteunen we regionale samenwerkingsverbanden van corporaties waar medewerkers loopbaanadvies krijgen en geven we informatie via onder meer themagerichte portals. Ook ondersteunen we financieel projecten van externe organisaties die onze doelen nastreven. En om het volgen van opleidingen te bevorderen, vragen we voor corporaties subsidie aan bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het ministerie van SZW. Dat heeft al miljoenen opgeleverd voor de sector.

Thema's waaraan FLOW werkt

  • werk aan werk: arbeidsfit, loopbaanontwikkeling (Loopbaanwijzer)
  • leren & ontwikkelen: mobiliteit, toekomstgerichte competenties en scholing, tools en instrumenten samenwerking, duurzame inzetbaarheid
  • organisatieontwikkeling: regionale samenwerking, strategisch HRM-beleid, arbeidsmarktonderzoek en scenario's.

Sectorplan werkgelegenheid

Uit ons onderzoek Arbeidsmarktverkenning woningcorporaties blijkt dat de sector te maken heeft met krimp. Ook heeft circa 20 procent van de medewerkers nog geen toekomstgerichte kennis en vaardigheden. Dat laatste geldt overigens voor de hele Nederlandse beroepsbevolking. Om deze knelpunten gericht aan te kunnen pakken, hebben cao-partijen en FLOW het Sectorplan werkgelegenheid woningcorporaties ontwikkeld. Hierin staan maatregelen gericht op duurzame werkgelegenheid en het stimuleren van mobiliteit. Van 1 januari 2015 tot 1 juli 2017 is anderhalf miljoen euro beschikbaar voor corporaties die werkgelegenheidsmaatregelen willen treffen. Het sectorplan is in die twee jaar het belangrijkste project van FLOW. Het ministerie van SZW financiert dit sectorplan voor bijna 50 procent mee. Een waardevolle impuls voor de aanpak van de werkgelegenheid binnen de sector!

De maatregelen in het sectorplan bieden kansen om als corporaties deze vraagstukken aan te pakken. FLOW wil bevorderen dat corporaties ervaringen uitwisselen en zaken gaan aanpakken! Zo kan FLOW corporaties bijstaan bij de kwantitatieve en kwalitatieve personele vraagstukken waarvoor ze de komende jaren staan.

Waar voor je geld

Per corporatiemedewerker gaat er elk jaar 0,15 procent van het brutojaarsalaris naar FLOW. De medewerker betaalt daarvan de helft, de werkgever de andere helft. Maar er stroomt ook weer geld via FLOW de sector binnen. FLOW is namelijk het enige door het Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkende instituut voor het aanvragen van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Ook ontvangt FLOW een half miljoen van het ministerie van SZW om de werkgelegenheid in de sector te versterken (sectorplan). Vanaf 2002 ontvingen corporaties via FLOW zo'n 9,5 miljoen euro. Tot slot ondersteunt Projectbureau FLOW de corporaties bij het aanvragen en verantwoorden van diverse subsidieregelingen. Ook dit levert voor corporaties geld en nieuwe, leerzame en inspirerende activiteiten op.

Samen sterker dus door – via FLOW – gelden en activiteiten te genereren.

Sectorplan

Meer weten over het sectorplan?