Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Wie werken er bij FLOW?

Graag stellen we ons aan je voor.

FLOW-team

Vijf mensen werken enthousiast (voor een deel in deeltijd) aan de ontwikkeling van de medewerkers en corporaties in de branche. Ze vormen samen het FLOW-team. Bekijk de foto

Johannes Osinga, directeur

Johannes Osinga is sinds 1 juni 2017 directeur van FLOW. 'Ik heb de dagelijkse leiding over FLOW, maar ben vooral meewerkend voorman. Ik werk bij FLOW vanuit de overtuiging dat het verder ontwikkelen van medewerkers een belangrijke bijdrage levert aan de uitdagingen waar de corporatiebranche voor staat. Wat FLOW uniek maakt is dat werkgevers en werknemers in de sector gezamenlijk het belang hiervan inzien en hier geld en tijd voor beschikbaar stellen. Dit zorgt ervoor dat FLOW dingen doet en ontwikkelt die gedragen worden door werkgevers en werknemers gezamenlijk. Dit is naar mijn overtuiging de beste manier om van duurzame inzetbaarheid een succes te maken.' Lees meer over Johannes

Karima Smit, programmamanager

Karima Smit is een van de twee nieuwe programmamanagers bij FLOW. 'Mijn rol is alle zaken die FLOW te bieden heeft te verbinden met datgene waaraan corporaties behoefte hebben, in samenwerking met projectleiders, externe partners en iedereen met wie we daarbij in het netwerk samenwerken. Wat ik met FLOW wil bereiken is dat we niet meer nodig zijn, omdat de hele sector duurzaam en structureel beweegt. Niet alleen de medewerkers maar ook op het niveau van de organisatie. Dat corporaties toekomstbestendige organisaties worden die levenslang leren hebben omarmd, en zich daardoor zo kunnen verbeteren dat de klant - de huurder - daar wat aan heeft.' Lees meer over Karima

Patricia Willemsen, programmamanager

Patricia Willemsen is de tweede nieuwe programmamanager van FLOW  'Ik ben verantwoordelijk voor het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid programma's en de projecten die daaronder vallen. Dit doe ik samen met collega’s, (regionale) projectleiders en externe partijen. Ik zou met FLOW graag willen bereiken dat corporaties wendbaar zijn en toegerust voor alle taken en uitdagingen die de 21ste eeuw vraagt.' Lees meer over Patricia

Monique de Bruin, officemanager

Monique is sinds kort officemanager bij FLOW. 'Ik plan, stuur en coördineer de ondersteunende diensten van FLOW. Ik probeer als spin in het web te zorgen voor het perfect reilen en zeilen van zaken binnen FLOW. Daarnaast ondersteun ik de directeur en programmamanagers bij verschillende taken. Ik beheer een deel van de personeelsadministratie en ben vaak het eerste aanspreekpunt voor tal van vragen. Hierdoor hoop ik het team te kunnen ontzorgen waar mogelijk en een belangrijke schakel te zijn bij de duurzame ontwikkeling van alle collega’s bij de corporaties.' Lees meer over Monique