Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Wie zijn we?

In de toekomst zullen er minder mensen bij corporaties werken. Met andere competenties dan ze nu hebben. De stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) ondersteunt initiatieven die corporaties helpen zich daarop voor te bereiden. Het verhogen van de mobiliteit en inzetbaarheid van medewerkers staat voorop.

Vernieuwen en ontwikkelen van de sector

FLOW zet zich sinds 1989 in voor de scholing en ontwikkeling van alle corporatiemedewerkers in Nederland. We willen de corporatiebranche vernieuwen en verder ontwikkelen. Dit doen we door de kennis, opleiding en loopbaan van corporatiemedewerkers te versterken, en de arbeidsfitheid en werkomstandigheden te verbeteren. Maar ook ontwikkelen we instrumenten voor werkgevers en stimuleren we onderzoek.

Een bestuur van sociale partners

FLOW is een opleidings- en ontwikkelingsfonds met een bestuur dat wordt ondersteund door een klein bureau in Almere. Alle werkgevers en werknemers in de sector die de cao Woondiensten hanteren, dragen bij aan FLOW. Het bestuur bestaat uit twee vertegenwoordigers van de werkgevers (Aedes vereniging van woningcorporaties) en drie vertegenwoordigers van de medewerkers (FNV, CNV Vakmensen en De Unie). Het voorzitterschap wisselt elk jaar.

Op dit moment bestaat ons bestuur uit:

  • Robbim Heins (CNV Vakmensen), voorzitter
  • Eric de Ceuster (Aedes vereniging van woningcorporaties)
  • Edith Werger (De Unie)
  • Charlot Jongerius (Aedes vereniging van woningcorporaties)
  • Janneke Waage (FNV).

De directeur is Johannes Osinga.

Strategisch Platform

Om periodiek en tijdig kennis te verkrijgen over de situatie in de sector en de wensen van de corporaties over FLOW is het Strategisch Platform ingericht. Dit platform bestaat uit een wisselende groep corporatiebestuurders die op uitnodiging deelnemen aan de bijeenkomsten van het platform.

Denktank

Sinds 2015 heeft FLOW een zogenaamde denktank die is voortgekomen uit de voormalige klankbordgroep. Deze denktank bestaat uit een kleine groep enthousiaste HRM'ers/P&O'ers van acht woningcorporaties. De groep denkt met FLOW mee over wat er landelijk of op regionaal niveau ontwikkeld zou moeten worden. Ook worden de lopende ontwikkelingen besproken en denkt de groep mee over gewenste aanpassingen van het huidige instrumentarium van FLOW. De groep komt twee keer per jaar bijeen en waar nodig zijn er tussentijdse contacten tussen de leden en FLOW.  

Blijf op de hoogte