Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

FLOW Arbo Portal

Agressie en werkdruk zijn de belangrijkste arbeidsrisico’s in de corporatiesector. Wil je hiermee aan de slag binnen je corporatie? FLOW Arbo Portal bevat een online toolkit om agressie en werkdruk in de corporatie aan te pakken en/of te voorkomen.

De portal is bedoeld voor medewerkers, managers, HRM’ers, or-leden en preventiemedewerkers van corporaties.

Wat kun je doen bij agressie en werkdruk?

Je vindt op de portal informatie over wat je kunt doen bij agressie en werkdruk. Een test en tips helpen bij het signaleren en voorkomen van stressklachten.

Voor managers, HRM’ers, or-leden en preventiemedewerkers bevat de portal praktische instrumenten om agressie en werkdruk bij de bron aan te pakken. Interactieve checklists signaleren knelpunten en bieden bijbehorende oplossingen. De checklist agressie helpt bij het opstellen van agressiebeleid. De checklist werkdruk is de basis voor een structurele aanpak van de werkdruk.

Naar FLOW Arbo Portal

Branchespecifieke RI&E

De portal bevat ook informatie voor het maken van een branchespecifieke RI&E. Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) breng je de risico's en knelpunten op het gebied van de veiligheid en gezondheid in je eigen bedrijf in kaart. Zo krijg je een goed overzicht van de stand van zaken en kun je een plan maken voor de aanpak van de punten die je gaat verbeteren. De uitkomst van een RI&E vormt de basis voor je Plan van Aanpak op het gebied van arbeidsomstandigheden in je bedrijf.

Naar branchespecifieke RI&E

Arbo-werkboeken en Arbo-bladen

Op de portal is ook informatie te vinden over de Arbo-werkboeken van FLOW en het Landelijk Asbestvolgsysteem. Ook de Arbo-bladen zijn hier te vinden.

FLOW heeft zes Arbo-werkboeken uitgegeven. De eerste vier Arbo-werkboeken zijn bedoeld voor de Technische Dienst en de laatste twee delen voor de kantooromgeving. De Arbo-werkboeken krijgen jaarlijks een update.

Arbo-werkboeken

Onze Arbo-werkboeken omvatten vrijwel alle aspecten waarmee corporaties te maken hebben vanwege de Arbowetgeving. Sommige onderwerpen vereisen extra aandacht, waarbij ook de veiligheid in het geding kan zijn. We hebben die geselecteerd en daarover korte en gerichte Arbo-bladen opgesteld.

Arbo-bladen

FLOW Arbo Portal helpt je bij de aanpak van agressie en werkdruk