Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Privacystatement

FLOW respecteert je privacy en gaat zeer zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. In dit privacystatement lichten we toe wat voor informatie we over jou verzamelen en wat we daarmee doen. Voor vragen en verzoeken over je gegevens kun je altijd contact met ons opnemen.

Het Fonds Leren & Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruikmaakt van de diensten van FLOW en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een profielpagina op de website aan FLOW verstrekt. FLOW kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

  • voor- en achternaam
  • voorletters
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • IP-adres.

Waarom FLOW je gegevens nodig heeft? 

FLOW verwerkt je persoonsgegevens vanwege je verzoek om je per e-mail op de hoogte te houden van de nieuwste informatie op flowweb.nl (via e-mailalerts) en/of digitale nieuwsbrieven. 

Hoe lang bewaart FLOW je gegevens? 

FLOW bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, zoals hierboven beschreven. 

Delen met anderen 

FLOW verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting (conform AVG). 

In kaart brengen websitebezoek 

Op de website van FLOW worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. FLOW gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt. 

Google Analytics 

FLOW maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan FLOW te kunnen verstrekkenGoogle kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FLOW heeft hier geen invloed op. FLOW heeft Google geen toestemming gegeven om via FLOW verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Privacyverklaring FLOW Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@flowweb.nl. FLOW zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. 

Beveiligen 

FLOW neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FLOW maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door FLOW verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met FLOW via info@flowweb.nl

Formulieren

Op de website staan ook formulieren waarmee je je kunt aanmelden voor trainingen, bijeenkomsten, vouchers en dergelijke. Op deze formulieren vragen we naar enkele of alle van de volgende persoonlijke gegevens:

  • gegevens van de woningcorporatie waar de deelnemer werkt (naam corporatie en adres)
  • gegevens van de deelnemer (geslacht, naam, voorletters, roepnaam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum)
  • factuuradres (naam en voorletters contactpersoon, e-mailadres en adresgegevens indien deze afwijken van eerder ingevulde gegevens)

Voor het toekennen van bepaalde subsidies of masterclasses is het volgende nog nodig om aan te leveren:

  • kopie loonstrook (salarisbedragen mogen zwart gemaakt zijn).

Op basis van deze gegevens zijn we in staat om op een juiste manier de aanmelding voor een opleiding te verwerken of de aanvraag voor een omscholingsvoucher te kunnen beoordelen. We vragen niet meer dan hoogst noodzakelijk is.

Websites van FLOW

Websites van FLOW zijn: flowweb.nl, transferpunt.com, expeditieloopbaan.nu, samenwerkcorporatie.nl, projectloopbaan.nl, klimmr.nl, loc-amsterdam.nl, corporatiesinbeweging.nl, krachtinmobiliteit.nl, zuidwestsamenwerkt.nl, kansenportaal.nl (en de regioversies daarvan), corporatiepunt.kansenportaal.nl (en de regioversies daarvan), flowwep.nl, flowarboportal.nl, floweuroportal.eu, floweducationportal.eu en flow.destressmanager.nl. Op de betreffende sites komen aparte privacystatements te staan.

Contact

FLOW is als volgt te bereiken: 

Kadegriend 9
1356 CA Almere
T (036) 540 23 04
E info@flowweb.nl