Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Privacystatement

FLOW respecteert je privacy en gaat zeer zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. In dit privacystatement lichten we toe wat voor informatie we over jou verzamelen en wat we daarmee doen. Voor vragen en verzoeken over je gegevens kun je altijd contact met ons opnemen.

Het Fonds Leren & Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruikmaakt van de diensten van FLOW en/of omdat je deze zelf bij het invullen van gegevens op de website aan FLOW verstrekt. FLOW kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 • voor- en achternaam
 • voorletters
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres.

Waarom FLOW je gegevens nodig heeft? 

FLOW verwerkt je persoonsgegevens vanwege je verzoek om je per e-mail op de hoogte te houden van de nieuwste informatie op flowweb.nl (via e-mailalerts) en/of digitale nieuwsbrieven. 

Hoe lang bewaart FLOW je gegevens? 

FLOW bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, zoals hierboven beschreven. 

Delen met anderen 

FLOW verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting (conform AVG). 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van FLOW worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. FLOW gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

We maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

Google Analytics

FLOW maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan FLOW te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FLOW heeft hier geen invloed op. FLOW heeft Google geen toestemming gegeven om via FLOW verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Privacyverklaring FLOW Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@flowweb.nl. FLOW zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen

FLOW neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FLOW maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door FLOW verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met FLOW via info@flowweb.nl.

Formulieren

Op de website staan regelmatig formulieren waarmee je je kunt aanmelden voor trainingen, bijeenkomsten, vouchers en dergelijke. Op deze formulieren vragen we naar enkele of alle van de volgende persoonlijke gegevens:

 • gegevens van de woningcorporatie waar de deelnemer werkt (naam corporatie en adres)
 • gegevens van de deelnemer (geslacht, naam, voorletters, roepnaam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum)
 • factuuradres (naam en voorletters contactpersoon, e-mailadres en adresgegevens indien deze afwijken van eerder ingevulde gegevens)

Voor het toekennen van bepaalde subsidies of masterclasses is het volgende nog nodig om aan te leveren:

 • kopie loonstrook (salarisbedragen mogen zwart gemaakt zijn).

Op basis van deze gegevens zijn we in staat om op een juiste manier de aanmelding voor een opleiding te verwerken of de aanvraag voor een omscholingsvoucher te kunnen beoordelen. We vragen niet meer dan hoogst noodzakelijk is.

Andere websites van FLOW

FLOW heeft naast haar algemene site (flowweb.nl) nog enkele andere sites. Dit zijn sites die zij zelf niet rechtstreeks beheert, maar die zij wel betaalt en dus onder haar verantwoordelijkheid vallen. Het gaat om: watdoejijmorgen.nl, transferpunt.com, expeditieloopbaan.nu, samenwerkcorporatie.nl, projectloopbaan.nl, klimmr.nl, loc-amsterdam.nl, corporatiesinbeweging.nl, krachtinmobiliteit.nl, zuidwestsamenwerkt.nl, bloei-hollandrijnland.nl, kansenportaal.nl (en de regioversies daarvan), corporatiepunt.kansenportaal.nl (en de regioversies daarvan), flowwep.nl, flowarboportal.nl, floweuroportal.eu en flow.destressmanager.nl. Voor deze websites zijn eveneens bovengenoemde teksten over privacy en beveiliging van toepassing. Hierna wordt aangegeven welke gegevens op deze sites worden gevraagd en waarvoor. We vragen op deze sites niet meer dan hoogst noodzakelijk is voor het gebruik van de website door jou en we bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Een deel van deze websites worden beheerd door externe partijen, waardoor medewerkers van deze partijen toegang hebben tot deze gegevens. Met deze partijen heeft FLOW een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Watdoejijmorgen.nl

De website watdoejijmorgen.nl is het centrale startpunt voor iedereen die wil bijblijven, leren, ontwikkelen en groeien in de corporatiesector. De website bevat informatie over ontwikkelingen per vakgebied in de corporatiesector en welke kennis en vaardigheden hiervoor nodig zijn. Tevens geeft de website informatie over leerlijnen en opleidingen. Met het beantwoorden van een aantal vragen krijgt de medewerker een persoonlijk opleidingadvies. Dit advies is vrijblijvend en wordt niet geregistreerd. Het advies kan de medewerker aanvullen door drie open vragen te beantwoorden om zo een persoonlijk opleidings- en ontwikkelplan (plan voor morgen) te genereren. Dit plan wordt alleen opgeslagen als de medewerker inlogt en een account aanmaakt (e-mailadres en wachtwoord). Via watdoejijmorgen.nl kan een medewerker zich inschrijven voor een opleiding of leeractiviteit zoals een e-learning. Deze inschrijving wordt niet geregistreerd op de website van watdoejijmorgen.nl. De inschrijving vindt plaats via de watdoejijmorgen-Academie. FLOW heeft hiertoe een verwerkersovereenkomst afgesloten met De Corporatie Academie. 

Regiosites

De regiosites van FLOW zijn: transferpunt.comexpeditieloopbaan.nu, samenwerkcorporatie.nl, projectloopbaan.nl, klimmr.nl, loc-amsterdam.nl, corporatiesinbeweging.nl, krachtinmobiliteit.nl, zuidwestsamenwerkt.nl en bloei-hollandrijnland.nl. Op deze websites worden voor het aanmelden voor de nieuwsbrief en het aanmelden voor bijeenkomsten persoonlijke gegevens gevraagd. Het gaat om enkele of alle van de volgende gegevens:

 • Persoonsgegevens voor het aanmelden voor de nieuwsbrief. Het gaat dan om (een deel van de) gegevens als voornaam, achternaam, e-mailadres, naam corporatie.
 • Persoonsgegevens voor het aanmelden van trainingen en/of bijeenkomsten en dergelijke (kennisnetwerken, stagemaand). Het gaat dan om (een deel van) de volgende gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer werk, telefoonnummer mobiel, naam corporatie, functie, naam en datum training of bijeenkomst waarvoor ze zich aanmelden, factuurgegevens (naam corporatie, postadres, postcode, plaats, betalingskenmerk factuur, e-mailadres factuur).
 • Persoonsgegevens voor het aanmelden voor stages. Het gaat dan om: naam, corporatienaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres, de voor de stage gewenste functie/rol/onderwerpen, de voorkeursperiode en -duur.

De gegevens zijn nodig om mensen een nieuwsbrief te kunnen mailen en/of om deelnemers te kunnen indelen bij trainingen en dergelijke, bevestigingen te versturen aan deelnemers en om ze te voorzien van informatie over de training en dergelijke, en/of mensen in te delen bij stages, bevestigen van betrokkenen, contact zoeken bij wijzigingen en om rapportages te maken voor FLOW. De ingevulde gegevens komen binnen bij het e-mailadres van de betreffende regio of bij Mailchimp. De projectmedewerkers van de regio (zoals projectleider, matchmaker en/of leeradviseur) hebben toegang tot deze gegevens, net als de projectmedewerker van FLOW die de rapportages ontvangt voor verantwoording over subsidie.

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Kansenportaal.nl

Het Kansenportaal is een website waarop werkgevers kansen (zoals vacatures) kunnen plaatsen en werknemers deze kunnen bekijken en met hun (eventueel) ingevulde profiel op de site daarop kunnen solliciteren. Werkgevers moeten daarvoor een aantal gegevens over de kans en hun organisatie invoeren, zodat werknemers weten waarop ze reageren. Als werknemers willen solliciteren met hun profiel in het Kansenportaal, zullen ze daarvoor eveneens een aantal (noodzakelijke) gegevens moeten invoeren, anders is de sollicitatie niet volledig. Alleen de gegevens met een * zijn verplicht.

De volgende gegevens worden gevraagd:

 • Werkgevers (plaatsen van kans): contactpersoon*, weergavetitel*, functietitel*, functieomschrijving, functiegroepen*, opleidingsniveau*, soort kans, functieschaal, duur*, aantal uur per week*, aantal beschikbare plaatsen, werkadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, telefoonnummer)*, publicatiedata*, kans wel/niet opnemen in open vacaturebank, eventuele afbeelding, eventuele bijlage.
 • Werknemers (om kansen te bekijken en te solliciteren): voornaam*, voorletters, tussenvoegsel, achternaam*, e-mailadres*, wel of niet getoond in kandidatenoverzicht*, motivatie, relevante ervaring en deskundigheid, pasfoto, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, wel/niet ontvangen nieuwsbrief, adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, woonplaats), baanvoorkeuren (gewenst soort kans, gewenste functiegroep, gewenste functieschaal, gewenste duur, hoogst genoten opleiding, wel/geen bezwaar om in ploegendienst te werken, nachtdiensten of weekenddiensten te draaien), beschikbaarheid.
 • Voor je cv: werkervaring, opleidingen, cursussen, vervoer, competenties, nevenactiviteiten, geüploade cv.

Flowwep.nl

Op de FLOW Woondiensten Employability Portal (Flowwep.nl) worden de volgende gegevens gevraagd en bewaard. Dit zijn gegevens van werkgevers en werknemers van woningcorporaties en loopbaanadviseurs. Vanwege de looptijd van het abonnement en de registratie van de deelnemers worden de gegevens drie jaar bewaard. De verwerking van persoonsgegevens is nodig voor de inzet van diverse HR-instrumenten zodat dit kan leiden tot een gedegen loopbaanadviestraject. Het gaat om de volgende persoonsgegevens.

 1. Werknemersgegevens: e-mail, voornaam + tussenvoegsel + achternaam, woningcorporatie, telefoon, opleidingsniveau, opleidingsrichting, werkervaring, managementervaring, nevenactiviteiten, leeftijd
 2. Praktijkervaringen werkgevers en werknemers: naam, leeftijd, functie, foto, locatie
 3. Loopbaanadviseur profielen: bedrijf, naam, adres, postcode, plaats, telefoon, foto, e-mail, website, persoonsomschrijving
 4. Toekomstvizier data: antwoorden op vragen om een advies te kunnen geven 
 5. Interessetest: interesses van een gebruiker, drijfveren van een gebruiker, voorkeur activiteiten van een gebruiker, karaktereigenschappen van een gebruiker, loopbaanwaarden van een gebruiker, werkwensen van een gebruiker, toekomstvisie van een gebruiker, gewenste werksituatie, huidige werksituatie
 6. Talententest data: Gegevens worden bij NOA opgeslagen. Deze zijn opgegeven in bijlage 2.
 7. Ervaringsscan data: ervaringen van een werknemer. 

De gegevens die je invoert op Flowwep.nl en in de verschillende instrumenten zijn goed beveiligd en afgeschermd. Een goede beveiliging wordt gegarandeerd door het gebruik van persoonlijke inloggegevens en de versleuteling van gegevens. De communicatie via het internet is goed afgeschermd. De site is beschermd tegen verlies, misbruik en verandering van gegevens.

Werkgeversportaal
Niemand heeft ongeautoriseerde toegang tot de – versleutelde – gegevens. Leidinggevenden hebben bij het Strategisch Ontwikkelingsplan en de Talentenmonitor alleen toegang tot de gegevens die zij hebben ingevuld voor hun eigen afdeling. Medewerkers en collega-leidinggevenden hebben geen toegang tot deze gegevens. Uitsluitend de P&O-verantwoordelijke, administrator van de instrumenten voor de eigen organisatie, heeft toegang tot alle gegevens in het werkgeversportaal.

Werknemersportaal
Niemand heeft ongeautoriseerde toegang tot de – versleutelde – gegevens. Alles wat je invult bij de Loopbaanwijzer is alleen voor jou toegankelijk. Je beslist zelf of je de uitkomsten wilt delen met je leidinggevende en/of P&O.

Flowarboportal.nl

De FLOW Arboportal vraagt persoonlijke gegevens bij het aanmelden voor de nieuwsbrief. Dit gaat om het e-mailadres. De aanmeldingen komen rechtstreeks binnen bij FLOW.

Floweuroportal.nl

De FLOW Europortal vraagt persoonlijke gegevens bij het aanmelden voor de nieuwsbrief. Dit gaat om naam, voorletters, geslacht, organisatienaam en e-mailadres. De aanmeldingen komen rechtstreeks binnen bij FLOW.

Flow.destressmanager.nl

Om van de Stressmanager gebruik te kunnen maken is het nodig enkele persoonsgegevens in te voeren. Het gaat om de volgende gegevens: e-mailadres, voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, hoogst genoten opleiding, of je werkzaam bent bij een wooncorporatie, e-mailadres privé (niet verplicht). Deze gegevens zijn nodig om de test goed uit te kunnen voeren en om inloggegevens (zoals wachtwoord) te kunnen aanpassen.

Websites van derden

Links op de genoemde sites kunnen leiden naar een website van een derde. Bovenstaande privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met deze websites zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruikmaakt.

Wijzigen privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 december 2018.

Contact

Wil je bezwaar maken? Je kunt ons schrijven, bellen of mailen via onderstaande gegevens. 

Kadegriend 9
1356 CA Almere
T (036) 540 23 04
E info@flowweb.nl