Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Strategisch HRM-beleid

Wat is er nodig aan personeel? En welke kwaliteit is in huis? Wellicht wil de corporatie ook mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen? Diverse instrumenten voor leidinggevenden geven snel inzicht!

Gratis training Strategische Personeelsplanning

Woningcorporaties willen ook in de toekomst een optimale personele bezetting houden. De huidige technologische en ICT-ontwikkelingen in de branche hebben invloed op de toekomstige formatie. Sommige taken en banen zullen verdwijnen; tegelijkertijd ontstaan er ook nieuwe taken e...

Lees meer

Talentenmonitor en SOP

Hoe haal je het beste in je medewerkers naar boven? En hoe ontwikkel je je organisatie in lijn met de strategische doelen? Daarvoor heeft FLOW twee instrumenten laten ontwikkelen. Resultaat: inzicht in wat nodig en in huis is aan talenten, plus een aanpak om medewerkers beter ...

Lees meer

Leiderschap & kansen - Dunavie

Woningcorporatie Dunavie in Katwijk ontving in 2015 een aanmoedigingsprijs van ‘Talent naar de Top’. Ze had in zeer korte tijd meer dan 30 procent vrouwelijke leidinggevenden.

Lees meer

Het nieuwe werken

Binnenkort aan de slag met het nieuwe werken? Of is je organisatie al zo ver? Het nieuwe werken vraagt om een andere manier van denken. Het is vaak een cultuuromslag. Die maak je niet van de een op de andere dag. De ene organisatie heeft baat bij een grootschalige aanpak, terw...

Lees meer

G-box

Benieuwd naar de mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden? Dan is de G-box uitermate geschikt. De G-box geeft inzicht in en biedt inspiratie in die mogelijkheden.

Lees meer

Arbo-werkboeken

Alle corporaties hebben te maken met Arbowetgeving. De benodigde informatie daarvoor hebben we in zes Arbo-werkboeken gezet. De eerste vier zijn bedoeld voor de Technische Dienst en de laatste twee voor de kantooromgeving.

Lees meer

Arbo-bladen

De Arbo-werkboeken van FLOW omvatten vrijwel alle aspecten waarmee corporaties te maken hebben vanwege de Arbowetgeving. Maar soms verdient een onderwerp net wat meer aandacht, waarbij ook de veiligheid in het geding kan zijn.

Lees meer

Wet Werk en Zekerheid

In 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De wet zorgt voor grote veranderingen in het arbeidsrecht en vooral in het ontslagrecht. De introductie van de transitievergoeding maakt ontslag bijvoorbeeld minder kostbaar voor werkgevers en richt de aandacht meer op het ...

Lees meer