Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

FLOW-subsidies

Een goed idee voor een project of een te ontwikkelen opleiding is van harte welkom. FLOW heeft daarvoor mogelijk subsidie beschikbaar. Je voorstel moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Welke mogelijkheden voor subsidie zijn er?

Subsidie voor projecten

FLOW neemt het initiatief voor projecten die belangrijk zijn voor de sector, gericht op de vraagstukken die leven. Maar je kunt je ook als corporatie bij ons melden met een idee. Heb je een idee voor een onderzoek? Of een ander onderwerp zoals een opleiding of werkgelegenheidsproject? Dan horen we dat graag. We bekijken hoe we dat idee kunnen verbreden naar de hele sector.

Subsidie voor opleidingen

Voor het ontwikkelen van een opleiding heeft FLOW ook subsidie beschikbaar. Mits deze van nut is voor de hele branche.

Subsidie ESF

FLOW is niet alleen een subsidieverstrekker. We zijn sinds 2002 ook een door het Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkend instituut voor het aanvragen van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Dat betekent dat we voor de branche en individuele corporaties een beroep kunnen doen op verschillende Europese subsidieregelingen. De afgelopen jaren hebben we al zo’n 9 miljoen euro voor corporaties verkregen! Op dit moment lopen er geen ESF-subsidieaanvragen. Projectbureau FLOW regelt deze subsidies.

Subsidie

Wil je subsidie aanvragen? Neem dan eerst contact met ons op.