Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Talentenmonitor en SOP

Hoe haal je het beste in je medewerkers naar boven? En hoe ontwikkel je je organisatie in lijn met de strategische doelen? Daarvoor heeft FLOW twee instrumenten laten ontwikkelen. Resultaat: inzicht in wat nodig en in huis is aan talenten, plus een aanpak om medewerkers beter te kwalificeren en optimaal in te zetten.

De instrumenten zijn afzonderlijk te gebruiken, maar het heeft absoluut toegevoegde waarde om de resultaten van beide aan elkaar te koppelen.

Talentenmonitor

De Talentenmonitor (TM) maakt een inschatting van de vermogens van de medewerkers. Daarbij wordt zowel naar hun huidige functioneren als naar hun toekomstige potentieel gekeken. Dit mondt uit in:

  • gerichte actie op verdere ontwikkeling en mobiliteit (individueel)
  • optimale inzet en ontwikkeling van de talenten van de populatie, nu en in de toekomst (organisatorisch).

Strategisch Ontwikkelingsplan

Het Strategisch Ontwikkelingsplan (SOP) vertaalt de strategie van een corporatie naar de personele bezetting die nodig is om die strategie te realiseren. Daarbij wordt zowel de vereiste kwaliteit van het personeel als het aantal benodigde medewerkers meegenomen. Het SOP levert informatie op de volgende gebieden op:

  • ontwikkeling van personeel (opleiding en training)
  • personeelsstromen (in-, door- en uitstroom).

De Talentenmonitor en het Strategisch Ontwikkelingsplan staan op de FLOW WEP Portal.

Maak inzichtelijk wat nodig en in huis is aan talent!