Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Training Duurzame inzetbaarheid en de rol van de OR

Speciaal voor OR-leden organiseert FLOW in samenwerking met SBI Formaat de eendaagse cursus Duurzame inzetbaarheid en de rol van de OR. Aanmelden kan nu!

Het duurzaam inzetten van medewerkers wordt steeds belangrijker voor corporaties. Functies van medewerkers veranderen. Het werk wordt steeds complexer en medewerkers moeten op een hoger niveau kunnen functioneren. Daarbij heeft de sector te maken met voortschrijdende digitalisering. Het is belangrijk dat vakkennis behouden blijft binnen de sector maar ook dat er nieuwe instroom komt.

FLOW vindt het belangrijk dat het gesprek over duurzame inzetbaarheid op alle niveaus binnen de corporaties wordt gevoerd. De OR is als vertegenwoordiger van de medewerkers een partij van belang. De OR heeft een belangrijke rol bij keuzes die binnen corporaties op dit onderwerp worden gemaakt en is mede-aanjager van het beleid over duurzame inzetbaarheid. 

Programma

09.15 uur | Ontvangst met koffie/thee en koek
 
09.30 uur | Introductie, interactieve kennismaking met de OR-leden van de verschillende corporaties, bespreken van de vragen en verwachtingen voor vandaag, bespreken van het programma.
  • Wat is duurzame inzetbaarheid en wat betekent dit voor medewerkers. Er wordt veel gesproken over duurzame inzetbaarheid. Aan de hand van een presentatie nemen we de nieuwste inzichten door. Wat is het? En waarom is het nu belangrijk voor corporaties en voor de medewerkers? Ook aandacht voor wat het oplevert. We wisselen praktijkervaringen uit van de deelnemers.
  • HR-beleid binnen de sector. Kort behandelen van de ontwikkelingen en veranderingen in de sector en wat dit betekent voor het hr-beleid. Duurzame inzetbaarheid is een noodzaak. Werkgevers en medewerkers hebben hierin een gedeelde verantwoordelijkheid. FLOW heeft duurzame inzetbaarheid tot speerpunt gemaakt en ondersteunt de sector met een aantal instrumenten. Je krijgt informatie over de beschikbare instrumenten van FLOW.  
  • Duurzame inzetbaarheid binnen je eigen corporatie. Analyse van de situatie bij je eigen corporatie: wat wordt er al gedaan aan het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en welke instrumenten zijn reeds aanwezig? We bespreken wat nodig is om het beleid van duurzame inzetbaarheid verder te ontwikkelen en uit te voeren.
  • De rol die de OR kan vervullen bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. We bespreken hoe de OR door co-creatie een wezenlijke bijdrage kan leveren. We wisselen ervaringen uit die de deelnemers verder inspireren. We bespreken een aantal eigen praktijkcases. Er worden handvatten aangereikt over de stappen die de OR concreet kan zetten na de training.
16.30 | Afsluiting van de training
 

Voor wie?

De training staat open voor OR-leden van alle woningcorporaties. Je hoeft je niet als voltallige ondernemingsraad in te schrijven, maar je kunt individueel deelnemen en de opgedane kennis en inzichten later met je collega-OR-leden bespreken.

Investering

FLOW betaalt het grootste gedeelte van de trainingskosten mede dankzij subsidie, mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds via het Agentschap SZW. FLOW vraagt een beperkte eigen bijdrage per deelnemer van 65 euro.

Vragen? 

Heb je een vraag over je aanmelding of de training? Neem dan contact op met Patricia Willemsen, programmamanager FLOW, telefoon (036) 540 23 04. Je kunt ook mailen.

Aanmelden

Aanmelden voor deze training is helaas niet meer mogelijk. De trainingen zijn nu volop bezig en worden in juni afgerond.

 

Deze training is mede mogelijk gemaakt door een subsidiebijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds.